Etanol tüketilir tek alkoldür

Mart 2013 | Ebru Özkan, Moleküler Biyolog
Etanol ve Alkol aynıdır. Aynı fiziksel ve kimyasal özelliklere sahiptir. Etanol bir alkol türüdür. Alkol 'OH' fonksiyonel grubuna dahil olan kimyasal bir maddedir. Yapısında bulunan karbon atomlarının sayısına göre gruplara ayrılır. Birincil, ikincil ve üçüncül olarak gruplara ayrılır.

Primer - Sekonder - Tersiyer Alkol

Alkol

Birincil grupları RCH2OH, ikincil RR'CHOH ve üçüncül grupları ise RR'R"COH formülünesahiptir. Etanol alkol primer grubuna aittir. Etanol tüketilebilir alkol tek türüdür. Metanol gibi alkollerden yapılan içecekler en başta körlük olmak üzere fazla tüketimde ölümlere sebep olur...Bazı alkoller suda çözünür ve bazıları ise çözünmez. Dört ya da daha az karbon zinciri ile alkol, suda çözünebilir ve beş ya da daha çok karbon atomlu olanlar suda çözünemez. Etanol, metanol ve propanol, suda çözünür olan alkollerdir. Alkol yüksek bir kaynama noktasına sahiptir, ve aynı zamanda asidik ya da bazik ya da özellik gösterir. Etanol alkolün içecek olarak kullanılır. Metil alkol gibi diğer tipleri yakıt olarak kullanılır, ve endüstriyel amaçlar için çeşitli şekillerde kullanılmaktadır. Etanol; antiseptik, ilaç ve parfümlerde de kullanılır.

Etanol ve Alkol özetle;
  • Etanol bir alkol türüdür. Glikoz fermantasyonu ile sağlanır.
  • Alkoller genellikle birincil, ikincil ve üçüncül gruba ayrılır. Etanol alkol primer grubuna aittir.
  • Etanol tüketilebilir tek alkol türüdür.
  • Bazı alkoller suda çözünür bazıları çözünmez. Etanol suda çözünen bir alkol türüdür.
  • Alkol yüksek bir kaynama noktasına sahiptir, ve aynı zamanda asidik ya da bazik ya da özelliklerini gösterir.