Excel'de yeni satır girme kısayolu [Tip]

Ocak 2015 | Hakan Köse, İnternet Girişimcisi
Basit ama faydalı bir kısayol bilgi:
  1. Satırı seçme: Shift, SpaceBar
  2. Yeni satır ekleme (seçili satırın üstüne): Ctrl, Shift, +
  3. Seçili satırı silme: Ctrl, Shift, -