Feminizm Hakkında Bilgiler

Mart 2014 | Gonca Köse, Öğrenci
Feminizm kadınların erkeklere düşman oldukları bir görüş olarak bilinir. Ancak feminizm, kadın-erkek ayrımcılığına karşı çıkarak, cinsiyetler arasında ekonomik, siyasal ve toplumsal eşitliği savunan görüştür. Eşitliği savunmak temel amaçtır.

Erkekler tarafından kadının bir birey olarak görülmemesi, yüzyıllar boyunca kadınların bir mal gibi alınıp satılmasına bazen de yalnızca zevkleri tatmin etmek ve çocuk doğurmak amacıyla kullanmasına karşı bir çaba koyan en önemli akımların başında gelmektedir. Feminist teori toplumsal cinsiyet eşitsizliğin üzerinde çalışır, bu konuya odaklanmıştır. Kadının toplumdaki konumunun daha da iyileştirilmesine yönelik çalışmalar yapar.

Toplumumuzun kadın erkek eşitliğine bakış açısı;


Bilinen en ünlü feminizm grubu 'FEMEN' 'dir. 2008 yılında Anna Hutsol tarafından kurulmuştur. Aynı bizim ülkemiz gibi erkeğin hakim olduğu Ukrayna'da buna tepki olarak ortaya çıkmıştır. Bu grup dile getirmek istedikleri düşünceleri ilgi çekebilmek için üstleri çıplak bir şekilde eylem yapıyorlar.

Doğru veya yanlış olması herkesin görüşüne bağlıdır. Söz konusu olan çıplaklık değil, gerçekleştirilmesi gereken ve zaten sahip olduğumuz hakları cinsel kimliğimiz yüzünden alamamamız sonucu, bunu almanın yolunun yine cinsel kimliğin kullanılarak yapılması... Yani kabaca sahip olunan memeler toplumda kadının arka plana atılmasına neden olursa, ortaya çıktığında neler olabileceğini göstermek... Sonuç olarak bu grup sayesinde Ukrayna imajını geliştirmiş, kadınlarına yeni ve daha iyi fırsatlar tanımıştır.

Femen, “kadının cinsel üstünlüğünü saldırganlığa dönüştürmeyi ve bu nedenle ‘sadece çıplak göğüslerle’ bir savaş başlatmayı” savunuyor.

2140


Femen üyeleri sadece kendi ülkelerindeki kadınların hakları için dünya çapında tüm kadınlar için çalışıyor. Bizim ülkemizdeki kadınlarında aynı haksızlığa ve eşitsizliğe uğradığı düşünen Femen üyeleri 8 mart dünya kadınlar gününde İstanbul, Sultanahmet'te eylem yapmış ve eylemciler polis müdahalesi ile karşılaşmış ve göz altına alınıp sınır dışı edilmiştir.

2140

' Feminizm; cinsiyetçiliği, cinsiyetçi sömürüyü ve zulmü bitirmeye yönelik bir harekettir. '