Fikir ve Fikirden Projenin Oluşumu

Şubat 2012 | Hakan Köse, İnternet Girişimcisi

Her proje, temelde parlak bir fikir ile ortaya çıkar. Parlak bir fikir ise; o fikri ortaya çıkaran kişinin hayal gücü ile sınırlanmış bir düşünce dünyasının ürünüdür. Ancak; her parlak fikir, çok parlak olsa da, başarılı olacağı anlamını taşımaz. Sadece bazı fikirler projeye dönüşebilir, ve projeye dönüşen fikirlerden sadece bir kısmı ürünleştirilip başarı ile sonuçlandırılabilir, ve hatta projeye ya da ürüne dönüşen fikirlerin sadece bir kısmı pazarlanabilir ve para kazandırabilir.

Genel kabul gören kurallar çerçevesinden bakacak olursak, başarıyı ölçen şey, yani başarı kriteri, genellikle ürünün kısa sürede para kazandırması ile ölçümlendirilir. Bu ölçümleme genel olarak doğru görünse de, bir projenin başarısının ölçümlenebilmesi için gereken bir çok başka parametre vardır ve bu parametreler göz ardı edildiği takdirde, projeye yeterli zaman tanınmaz ve biraz sabır ile çok önemli gelirler elde edilebilecek projeler bile, kısa bir süre içerisinde başarısız olarak değerlendirilip sonlandırılmaya mahkum olmuştur.


Dolayısı ile, başarıyı ölçümlemek için en başta sabırlı olmak gerekmektedir. Başarının ölçümlenebilmesi için analiz edilmesi gereken parametreleri başlıca şu şekilde sıralayabiliriz.

1.      Ürünün markete sunulma zamanlamasının doğru mu?

2.      Ürünün sunulduğu market bu ürüne hazır mı?

3.      Marketteki alıcılar, yani müşteriler doğru analiz edildi mi?

4.      Ürünün içerdiği inovatif teknoloji kolayca taklit edilebilir mi?

5.      Doğru müşterilere, doğru pazarlama yöntemi içeren bir markete giriş stratejisi var mı?

Bunlara başka ek maddeler eklemek mümkündür ancak başlıca parametreler bu şekilde sıralanabilir.

Fikrin İrdelenmesi ve Fikre Saldırma

Bir çok fikir ilk etapta parlak görünebilir. Doğal olarak parlak bir fikir zayıf taraflarını ilk bakışta göstermez. Fikrin gerçekten projelendirilebilir bir fikir olup olmadığını anlamak için fikrin irdelenmesi, yani diğer bir tabirle fikre saldırmak gerekmektedir. İyi bir fikir, irdelendikçe kendi kendine çözümler oluşturup daha da gelişmelidir, ancak bu esnada fikrin çıkış noktasında bulunan yenilikçi ve farklı tarafları kaybetmemek gerekmektedir. İyi bir fikrin anlamı olmalıdır ve sadece sizin değil, hitap ettiği tüm kullanıcıların kulağına güzel gelmelidir. Yani, iyi bir fikir, işe yaramalıdır.

Bir fikrin proje haline gelebilmesi, yani ürünleştirme aşamasına geçebilmesi için, o fikrin irdelenerek güçlendirilmesi gerekmektedir. Ancak bu sayede fikir daha sağlam hale gelebilir ve tüm açık noktaları bu şekilde ortaya çıkarılabilir. Eğer çok iyi bir fikriniz varsa, bunu etrafınızdaki güvendiğiniz insanlarla paylaşın ve onlardan fikre saldırmalarını isteyin. Sizden farklı insanlar, sizden daha farklı gözlere sahiptir ve bu sayede başka açılardan yaklaşırlar ve fikrinizin açıklarını daha kolay görebilirler. İşte tam bu aşama, aslında projenin gerçek bir proje olmaya başladığı aşamadır ve bu aşamayı geçen her fikir üzerinde çalışmayı haketmeye başlar. Dolayısıyla artık “fikre değil”, “projeye” olan inanç ortaya çıkmış olur.

Fikrin Araştırılması

Etrafımızda bir çok proje ile uğraşan ya da hiçbir proje ile uğraşmadan da fikirler üreten bir çok girişimci mevcuttur. Bu konuda özellikle Türkiye’de kendimizi yalnız hissedemeyiz. Dolayısıyla sizin düşündüğünüzü, bir başkası da düşünmüş olabilir ve hatta daha da ötesi sizden önce hayata geçirmiş bile olabilir.

Geçmişte, globalleşme ve internetin icadından önce bilgiye ulaşmak çok daha zor ve zahmetli bir işti. Herhangi bir konuda araştırma yapabilmek için kütüphanelere gitmek ve binlerce kaynak arasında inceleme yapmak, kaynakları elemek ve elenen kaynaklara odaklanarak bu kaynakların ihtiva ettiği içeriği inceleyerek sonuca gitmek durumundaydık. Üstelik tüm bu çabaların sonucunda hiçbir işe yarar bilgiye erişememe riski de mevcuttu. Günümüzde ise, dünyadaki küreselleşme ve iletişim araçlarındaki inanılmaz sürat, ve bunu oluşturan argümanlar içinde özellikle internetin icat edilişi ile bilgiye erişmek her gün, hatta artık her dakika, daha hızlı gerçekleşmektedir. Ancak bunun yol açtığı başka problemler de ortaya çıkmıştır. Geçmişte bilgiye erişim zor ve zahmetli iken, araştırmalarınızın sonucunda doğru bilgiye erişmeniz daha yüksek olasılıktı. Ancak günümüzde, yığınla bilgiye bir kaç saniye içinde erişmek mümkünken, bu bilgiyi filtreleyebilmek, doğru ve işe yarar bilgiye ulaşmak çok daha zordur. İnternet üzerinden araştırma yapmak çok basitleşmiş ve çok hızlı bir hale gelmiş olmasına rağmen, milyarlarca terabyte’lık bilgi içerisinde filtreleme yapmak çok zor ve yorucu bir iş haline gelmiştir.

Sonuç olarak, fikrin araştırılması çok önemlidir ve bu araştırma sayesinde sizden önce gerçekleştirilmiş bir proje ile karşı karşıya kalındığı takdirde herşey bu noktada sonlanabilir. 

Araştırma yapılırken başlıca şu sorulara cevap aranmalıdır:

  1. Benzer ya da aynı ürün dünyada var mı?
  2. Benzer ya da aynı ürün Türkiye’de var mı?
  3. Var ise başarılı olmuş mu?
  4. Benim ürünümle arasında farklılıklar var mı? Benim getirdiğim yenilikler nelerdir?
  5. Eğer var ise, insanlar neden benim ürünü mü tercih edecekler?
  6. Ürünümün yenilikçi taraflarını içeren başkasına ait patentler var mı?
  7. Ürünümün patentlenebilir tarafları nelerdir?

Bu soruların cevaplarına göre projeye geçiş ve planlama aşamasına geçiş gerçekleştirilebilir.