Fire me :D

Mart 2013 | Cengiz Tiryaki, Computer Programmer
Twitter daki bu uygulamaya şaşmaktan kendimi alamadım,ve tabi gülmekten.Bkz. ntvmsnbc.com/id/25431526