Gaiplik

Temmuz 2012 | Şebnem Avşar, Hukuk Öğrencisi
Büyük ölüm tehlikesi içinde kaybolan ya da kendisinden uzun süre haber alınamayan kişinin ölümü çok muhtemel ise, kişilik hakimin gaiplik kararı ile sona erer.(Medeni Kanun madde 32)

MADDİ ŞARTLAR :

1) Ölüm tehlikesi : Bu durumda kişinin içinde kaybolduğu durumun onun yaşadığından çok öldüğü ihtimalini gösterecek nitelikte olması gerekir. Örneğin ; bir deniz kazasında ya da savaş alanında kaybolma durumu büyük ölüm tehlikesi olarak sayılabilir. Havada patlayan ve yolcuların hiçbirinin kurtulamadığı bir uçakta bulunanlar için ölümün meydana geldiği kesin gözüyle bakıldıysa cesetlerinin bulunmadığı durumda ölüm karinesi kesin olarak uygulanır. Ölüm tehlikesi içinde kaybolma sebebiyle gaiplik kararı almak için mahkemeye, ölüm tehlikesi içinde kaybolmadan itibaren 1 yıl geçtikten sonra başvurulabilir.

2) Uzun süreden beri haber alınamama : Bu haber alınamama kişinin yaşayıp yaşamadığına dair kuşku duyurmasını gerektirir. Örneğin; eğitim için yurt dışına giden bir öğrencinin düzenli mektup yazması halinde mektupların bir anda kesilmesi durumunda o kişi gaip sayılabilir. Gaiplik uzun süreden beri haber alamamaya dayandırılıyorsa ; son haber alma tarihinden itibaren 5 yıl geçtikten sonra mahkemeye başvurulabilir.

GAİPLİK KARARININ SONUÇLARI

1) Gaiplik kararı ile gaibin mal varlığı mirasçılarına geçer.

2) Gaiplik kararının evliliğe etkisine baktığımızda; gaiplik kararının alınmasıyla evlilik son bulmaz. Eğer gaibin eşi evliliğin son bulmasını istiyorsa evliliği feshettirmesi gerekir. Eğer bunu yapmadan evlenecek olursa; ikinci evliliği çift evlilik sebebiyle mutlak butlanla sakat olur.