Gebelikte yapılması gereken testler

Nisan 2013 | Gonca Köse, Öğrenci
Gebelik döneminde doğacak çocuğunuzun bir takım hastalıklarının olup olmadığını öğrenmek için testler yaptırmak mümkündür. Bu testler sonucu anne adayının kararına göre gebelik sonlandırılabilir.

Her gebenin mutlaka yaptırması gerekenler kilo, boy ve tansiyon ölçümüdür. Daha sonra bebeğin sağlık durumunun kontrolü için ultrasona ( hem vajinal hem abdominal) girmek gereklidir. Bu işlem düzenli aralıklarla yapılmalıdır. Daha sonra önemli olan testler; tiroid hormonu testi, idrar tahlili, idrar kültürü, kanda enfeksiyon arama testi, kan sayımı gibi testlerdir.

IDC: Kan uyuşmazlığı olan anne adaylarında istenen bir incelemedir. Belli aralıklarla kanda bebeğin alyuvarlarına karşı gelişmesi muhtemel antikorlar bu yöntemle belirlenir. Antikorlar müspet bulunduğunda ileri bir inceleme gerekebilir. Kan uyuşmazlığı yüzünden gebeliği sonlanan anne adayları çok olmasa görülme sıklığı az değildir.

PPG: Gebelik, diabet (şeker hastalığı) oluşma riskini artıran bir durumdur. Bu yüzden anne adayları 24.-28. gebelik haftaları arasında şeker yükleme testine tabi tutulurlar. Bu amaçla anne adayının risk faktörlerine göre 50 gram PPG ya da 100 gram glikoz ile yükleme yapılır.

İkili test: Gebelikte ikili tarama testi gebeliğin 11 - 14 haftaları arasında yapılır. Bu test yapılırken önce ultrasonda bebeğin ense kalınlığına ve boyunu bakılır. Bu aşamadan sonra anneden kan alınır. Kanda B-HCG ve PAPP-A tahlilleri yapılır.Bu kan tahlili sonucu çıkan değerler, ultrasonda ölçülen değerler ve annenin kilosu ile birlikte bilgisayar programına girilir.sonuçta trizomi 21 (down sendromu) için risk oranı ve trizomi 18 (Edwards sendromu) için risk oranı diye iki ayrı sonuç verir. Yüksek risk grubuna göre aile kararını verebilir.

Üçlü test: 16- 22. hafta arasında yapılır. Anneden alınan kan ile 3 ayrı hormona bakılır ve down sendromu riskine bakılır. Annenin yaşı ve kilosu yine bilgisayar programına girilerek risk oranı değerlendirilir.

NST: 28 haftanın üzerinde olan gebelere uygulanan bebek üzerinde herhangi bir stres oluşturmayan bir testtir. Bu test normal gebelik takibinin bir parçası değildir. Yani her gebeye bu testin uygulanmasına gerek yoktur, sadece bazı durumlarda yapılması gerekmektedir. Genellikle haftalık uygulanmakla birlikte miad geçmesi, rahimiçi gelişme geriliği (İUGG) ve preeklampsi gibi bebeğin kaybedilme riskinin yüksek olduğu durumlarda yapılır.

Gebelik

Fenilketonüri: Doğum sonrası yapılan bir testtir. Çok önemli bir testtir. Aileden katılım yoluyla geçebilen bir hastalıktır. Bu hastalıkla doğan çocuklar proteinli gıdalarda bulunan fenilalanin isimli bir maddeyi metobolize edemezler. Buna bağlı olarak kanda ve diğer vücut sıvılarında artmış olan bu madde ve onun atıkları çocuğun gelişmekte olan beynini harap eder. Gerizekalılık ortaya çıkar. Bu hastalık erken tanıda önlenebilen bir hastalıktır. Anne sütü kesilir ve uygun bir diyet verilir.