Gerçek?

Haziran 2012 | Mehmet Hilmi Tutumlu, İnşaat Mühendisliği Öğrencisi

inanç; insanın nefes alma sebebi.

nefes almak; inanma ihtimalinin ön şartı.

ihtimal; üzerinde durulandan çok dışarda kalanlara bağlı mefhum.

mefhum; bilinmezlik değilde bilgi eksikliği.

eksiklik; tam olanın dışındaki her şeyin içinde var olan.

tam olan; eksiklerin hiç bilemeyecekleri üzerinde tartışmanın mantıksız olduğu tekamül hali.

mantıksız; değer yargılarından yola çıkan içsel yargılamaya ters düşen her şey.

içsel yargılama; bireyin kendi gerçeklerini ihtimallere karşı koruma girişimi.

gerçek; eksiklik duygusu içinde ve mantıksız bile olsa, ihtimaller evreninde nefes alanların içsel yargılama sonunda  peşine düştükleri tam olan mefhum.