Grup Yorum -Tuncel Kurtiz - GEÇİT YOK!

Mart 2012 | Cem Deyupoğulları, İş Ve Meslek Danışmanı
AMerika ve diğer sömürgeci ülkelere söylenen bir şiir..