Güvenli ve girişken davranış

Nisan 2013 | Gonca Köse, Öğrenci
Davranış biçimler; Güvenli, saldırgan ve pasif davranışlardır.

Pasif davranış
 • Pasif davranışın verdiği mesaj aşağılık duygusudur. Başkalarının istek, ihtiyaç ve doğrularının kendininkinden daha önemli olduğu görüşünü benimser.
 • Ses tonunda huzursuzluk vardır.
 • Sinirli bir gülüş sergiler.
 • Genelde vurguyu cümlenin sonuna koyar.
 • Soru sorar gibi konuşur.
Saldırgan davranış
 • Aktif veya pasif olarak saldırgan olabilirler.
 • Bu davranışı sergileyenlerin üstünlük duygusu veya saygın olmayan bir ifadesi vardır.
 • Uyumlu davranamazlar.
Güvenli davranış
 • Güvenli davranan kişi aktiftir.
 • Hareketleri dolaysız ve dürüsttür.
 • Kendine ve başkasına karşı saygılıdır.
 • Güvenli davranan kişi istekler, ihtiyaçlar ve doğruluk konusunda diğer insanlarla her zaman eşit olmayı teşvik eder.
 • Bedeni diktir fakat rahat bir duruş sergiler.
 • Omuzlar diktir fakat az hareketlidir.
 • Oturuşta bacaklar bitişiktir.
 • Eller açık ve az hareketlidir.
 • Bakışları karşısındakini önemser niteliktedir.
GİRİŞKENLİK

Girişken davranamayan insan; depresyon, alınganlık, hayal kırıklığı, şiddet davranışı, kişilerarası ilişkilerde yetersizlik, fiziksel şikayetler gibi sorunlarla karşılaşır. Girişken davranma sonucu; benlik saygısı artar, kendine güven gelişir, kişisel stres seviyesi azalır, problem çözmede baş etmeyi iyi bilir, iş performansı artar.

Girişken davranabilmek için; kendi değerimizin farkında olmalıyız, haklarımızı bilmeli ve korumalı, gereksinimleri iyi belirlemeli ve karşılığını bilmeliyiz, sadece kendi sorumluluğumuzu bilmeliyiz, beceriksiz olduğunuz konularla yüzleşip bunu kendinize dert etmemelisiniz, eleştiri yapıp kabul etmeyi bilmeliyiz, hayır diyebilmeyi öğrenmeliyiz.

Girişken davranış özellikleri
 • Az kelime ile ne istediğini anlatır.
 • Karşısındaki insanın tepkisini, görünümünü ve davranışının tepkisidir.
 • Başkalarının, davranışları ile kendilerini tehdit etmesine ve korkutmasına izin vermezler.
 • Başkalarını küçümsemezler, etki altına almaya çalışmazlar.
 • Tehdit etmeden duygu ve istediklerini belirtirler.
 • Ben dilini kullanırlar.
 • İlişkilerinde duyarlı ve hoşgörülüdür.
 • Etkili, sağlıklı ve uyumlu bir etkileşime girerler.
 • Başkaları ile her zaman aynı fikirde olmayacaklarını kabul ederler.
 • Öz güvenleri vardır.
 • Seçimlerini yaparken uygun şekilde evet ya da hayır demesini bilirler.
 • İnandıkları şeyin doğruluğunu savunurlar.
 • Etkin dinleyicidirler.
 • Bir şeyin yanlış olduğunu düşündüklerinde soru sorar ve açıklama isterler.
 • Olumlu ve olumsuz duyguları dürüst ve uygun şekilde ifade ederler.
 • Kendi kararlarını verirler ve bunların sorumluluğunu alırlar.
 • Vücut postürleri diktir ve kendinden emin bir şekilde yürürler.
 • Başkalarını rahatsız etmeyecek mesafeden konuşurlar.
 • Yüz ifadeleri açık ve anlaşılırldır.
 • Ses tonları yumuşak ve rahattır.
Karar veremediğiniz durumlarda açık ve net bir şekilde hayır demelisiniz. Ayrıca özür dileyerek değil, sadece hayır demeyi bilmesiniz. Sizde makul olmayan bir isteği gerçekleştirmek kendi haklarınıza kendi saldırınızı gösterir.