İki Çello Bir Highway to Hell

Mart 2014 | Şaman, İnşaat Mühendisi
Çok güzel de Steve Vai girer girmez çellonun aslında bu müzik için ne kadar yavaş ve hantal kaldığı duyuluyor :)