İletişim sınır tanımıyor

Ekim 2014 | Gökhan Biçer, Denizci
Sosyal ağları kuranlar, fikir babaları, acaba kurdukları sistemin buralara varabileceğini biliyorlar mıydı?
İletişimde adeta bir sürüklenme etkisi yaşanıyor.

1231