İngiliz Aksanıyla Konuşmayı Öğrenin

Nisan 2013 | Ece Naz Sonat, Dil Bilimci
1. R'lerle başlayın. İngiliz aksanında R harfleri yuvarlanmaz (İskoçya, Kuzey İrlanda ve Lancashire bölgeleri hariç).
İngilizce

2. 'Stupid' ve 'duty' gibi kelimelerdeki 'u' harfini Amerikan aksanındaki 'oo' şeklinde değil de, 'ew' şeklinde telaffuz edin. Stewpid, dewty gibi. Standart İngiliz aksanında 'father' kelimesindeki gibi A harfleri 'arh' şeklinde boğaz açıkken ve ağzın arka bölümüyle söylenir.

İngilizce

3. Ünsüz harfleri güçlü telaffuz edin. 'Duty' kelimesindeki T harfini T olarak söyleyin. Amerikan aksanında 'duty', 'doody' olarak okunur. Ama İngiliz aksanında bu 'dewty'dir. Kelime sonlarındaki 'ing' takısında G harfini baskıyla söylemelisiniz. Bu ek 'een' değil de 'ing' şeklinde olmalıdır.

İngilizce

4. T harflerini düşürün. İngiliz aksanında T harfleri neredeyse hiç telaffuz edilmez. Özellikle içinde yanyana iki tane T olan kelimelerde. Yani 'battle' kelimesi 'ba-ill' olarak söylenir. Bunu söylerken dilin arkasındaki hava ilk heceden sonra, ikinci heceye başlayana kadar tutulur.

İngilizce

5. H harfi her zaman telaffuz edilir. 'Herb' kelimesinde Amerikan aksanındaki 'erb' telaffuzuna karşı İngiliz aksanında kelime 'herb'tür.

İngilizce

6. Unutmayın ki bazı kelimelerdeki 'e' sesi 'been' kelimesindeki gibi telaffuz edilmeyi gerektirir. Amerikan aksanında 'bean' kelimesi bin olarak telaffuz edilirken İngiliz aksanında 'been' çok daha yaygın bir telaffuz şeklidir.

İngilizce

7. Bütün aksan ve diyalektler kendine ait melodilere sahiptir. İngiliz konuşmacıların vurguları tonlamalarına dikkat edin. Cümleler daha yüksek bir notayla mı bitiriliyor, yoksa daha mı düşük? Standart bir cümlede kaç tane değişik ton var? Bunlar bölgelere göre büyük değişiklikler gösterir. İngiliz aksanında Amerikan aksanına göre daha az değişim gözlenir. Tabi Liverpool ve İngiltere'nin kuzeydoğusu arasındaki büyük fark bir istisnadır.

İngilizce

8. Çok kullanılan kelimelerin telaffuzunu öğrenmek için bir İngiliz'e ihtiyacınız var. 'About' kelimesindeki gibi Londra'da yuvarlak okunan heceler, Kuzey İrlanda'da düzleştirilerek okunur.

İngilizce

9. İki ya da ikiden fazla ses bir hece oluşturabilir. Mesela 'road' kelimesi genellikle 'rohd'
şeklinde telaffuz edilir. Ama Wales ve Kuzey İrlanda bölgelerinde bu kelime 'ro.ord' olarak söylenir.

İngilizce