İnsan neden var? Hayat neden var?

Eylül 2013 | Murat Yücel, Elektrik Elektronik Mühendisliği Öğrencisi
İnsan neden var? Doğada bir farkımız olduğuna inanıyoruz. Zeka dediğimiz şeyin bize kısmet olduğunu sanıyoruz. En azından genelde böyledir. En azından diğer canlılar üzerinde bir etkimiz ve kontrolümüz var. Peki bu ayrıcalık nedendir? Neden diğer canlıların üzerinde hisseden bir insanlık mevcuttur?

Felsefe
Düşünen insan, homo sapiens, diye adlandırdığımız canlının nitelikleri nelerdir? Bilimsel olarak diğer canlılardan belirgin olmayan bir ayrılığımız vardır. Örneğin beynin büyüklüğünde vücuda oranla özel sayılırız ancak bizi geçen birçok küçük canlı var. Büyüklük, küçüklük, yoğunluk gibi kıstaslarda geçildiğimiz bilimsel bilgilerle sabittir. İnsanı doğada farklı kılan fiziksel hiçbir özelliği yoktur. İnsan dışarıdan bakınca özel değildir. İnsanı insan yapan hep beraber bu satırları okumamızı sağlayan şeydir. Daha iyi anlaşabilmektir. İletişim kurmak, birbirimizi anlamak, birbirimiz için bir şeyler yapabilmek diğerlerinden ayrılan ender özelliklerimizdendir.

Günümüzdeki insanın ortaya çıkışında belirgin olan tek şey dildir. Birbirimize seslenmek, yardımını istemek, uyarmak, onu düşünmek insanlığı ortaya çıkarmıştır. Hayat neden oluştu? sorusunun cevabı da buradadır. Orada da birtakım elementlerin canlı bir hücreyi oluşturmasını görürüz. Bazı maddeler bir araya gelerek canlılığı oluşturmuştur. Hayat madde parçalarının bir araya gelip birlik oluşturabilmesi sonucu vuku bulmuştur. Belki evren de böyle bir hareketin sonucudur ancak bunu söylemek güçtür. Maddeyi ve insanı dışarıdan görebiliriz, evrenin ise ancak ufak bir kısmına bakarız. Yine de parçalarından kendisini anlamak... dmy.info