"Irk" ve "Millet" Arasındaki Fark ve Oynanan Oyun

Eylül 2014 | Balık, Denizci
İki anlam arasındaki farkı iyice anlayabilirsek bundan sonraki yorum ve görüşler daha sağlıklı olacaktır.

  • IRK: Bir insanın, bir bitki veya hayvanın fiziki yapısını/kökenini ayırt eden bir terimdir. Mesela kökeni afrikalı olan birinin rengi siyahtır, japonlar çekik gözlüdür, kuzey avrupalılar çoğunlukla beyaz tenli ve sarı saçlıdır. Tabi bunlar da kendi aralarında farklılık gösterebilir. Her at birbirine benzemez, atların da çeşitli ırkları vardır.Diğer bir örnek ;siyahları horgören bir avrupalıya "ırkçı bir avrupalı" denmesidir.Yani ırk bir anlayış değil fiziksel özelliktir.

1900

  • MİLLET: Çoğunlukla aynı şeye inanç duymuş topluluklara veya bir inanç etrafında toplanmış insanlara denir. Mesela "amerika kapitalist bir millettir" veya "israil yahudi milletidir" diye çoğunluğu kapsayan bir tanımlandırma yapabilirsiniz.Dünya için "İki tür millet vardır; iyiler ve kötüler" de diyebilirsiniz . Yani "millet" kelimesi sınırları olan bir ülkeyi veya bir ırkı tanımlandırmak için değil daha çok sınırları aşan bir anlayışı veya bazen bir dini tanımlandırmak için kullanılır.

Örneğin aşağıdaki Osmanlı Pilotu görüldüğü üzere siyahtır adı ise Ali Ahmet. Yani ırk olarak afrikalı bir ırka, millet olarak müslüman bir millete mensup olduğunu görüyorsunuz.

1900

Şimdi bir düşünün...
Hiç Afrikalı bir Müslümana "Türk" diyebilirmisiniz? Veya "Türk milletine mensuptur" diyebilirmisiniz? Bu gerçekten içinize sinermi? Benim içime sinmiyor. Eğer sizin de öyleyse biraz daha bişeyler anlatmak isterim;

Irk ve Millet arasındaki gayet açık kavram farkını anlayabildiyseniz, son yüzyılda kafalardaki milliyetçilik anlayışını nasıl ırk milletçiliğine dönüştürerek bir dünya devletini parçalanmasına zemin hazırlandığını sezmiş olmanız lazım. Anlatmak istiyorum çünkü burda pek çoğumuz bu iki kavramı anlamadan yola çıkmışız.

Şuanda ülkemizde kimliğinde müslüman yazanların nüfusu,ırkı türk olanların nüfusundan fazladır. Yani devletimiz sınırlarındaki milletin çoğunun türk değil aslında müslüman bir millet olduğunu gösterir çünkü millet; bir ırkdan daha da öte bir anlayış olduğuna göre herhalde bir dinden veya bir anlayışın çoğunluğundan bahsetmemiz daha doğru değil mi?.

Bir insanin iyi-kötü,üstün veya aşağılık olmasını belirleyen şey ırk değil onun anlayışıdır. "Millet" bu anlayışı temsil eder.

Başta da dediğim gibi "millet" bir anlayış , "ırk" ise insanın fiziksel karakterini ayırtetmek üzere kullanılmış bir terimdir. "Türk Milleti" dediğinizde; sadece türk ırkı baz alındığı için mantıken balkanlardan uzakdoğuya kadar bütün türklerden bahsetmiş olursunuz çünkü sözkonusu insan yapısı ve kökeni bu coğrafyaya yayılmıştır eğer "millet" derseniz o zaman daha çok bir anlayışı (Örneğin; müslümanlığı) tanımlandırmış olduğunuz için sadece türkleri değil birçok ırkı ve coğrafyayı kapsayabilen bir tanımlandırma yapmış olursunuz,

Eğer bir insanı putlaştırmamışsanız veya ilah gibi görmüyorsanız her söylediği sözü mükemmel kabul etmezsiniz. Mesela "Türk Milleti" sözünü Atatürk'ün kullanmış olması kesinlikle doğru ve hemencecik kabul edilebilir bir söz söylediğini göstermez. Mesela "Anadolu Milleti" dersen o zaman bir milletin içerisindeki birden fazla ırkından bahsetmiş olursun ama "Türk Milleti" dersen böylece Anadolu içerisindeki sadece "ırkı Türk olan bir insan topluluğuna" hitap etmiş olursun bunun parelelinde malesef kürdü, gürcüyü ve pomağı vs. dışta bırakmış olursun ve milliyetçilik değil gayet net "ırk milliyetçiliği" yapmış olursun. Tabi bir insanın sözünü, kullandığı kelimelerin anlamlarını yok sayacak kadar mükemmel görüyorsanız burda kavram anlayışındaki yanlıştan daha çok başka bir yanlışı konuşmamız gerekmektedir.