İş Kanunu'na göre haftalık çalışma süresi en çok 45 saattir.

Şubat 2014 | Kaan Muhasebe Mali Müşavirlik, Serbest Muhasebeci Mali Müşavir
916

İş Kanunu'na göre haftalık çalışma süresi en çok 45 saattir.

Aksi kararlaştırılmamışsa bu süre, işyerlerinde haftanın çalışılan günlerine eşit ölçüde bölünerek uygulanır. Tarafların anlaşması ile haftalık normal çalışma süresi işyerlerinde haftanın çalışılan günlerine günde 11 saati aşmamak koşulu ile farklı şekilde dağıtılabilir.