İSLAM MI BİLİME ENGEL

Haziran 2015 | İbrahim Öztürk, Rehberlik Ve Psikolojik Danışmanlık Öğrencisi
Avrupalılar birçok buluşu kendilerine mal ekmekten çekinmediler, bazı gerçekleri görmezden geldiler ve göz göre göre inkar ettiler.

''Kan dolaşımı'' deyince ''Harvey'' (1578-1657),

'' Gezegen hareketleri '' deyince ''Kepler'' (1571-1657) ve ''Kopernik (1473-1542)

''Yer çekimi'' deyince ''Newton'' (1642-1727)

''Atom'' denilince Eınsteın (1879-1955) v.b'lerini hatırlar olduk. Çünkü gözlerimizi Avrupa'ya çevirmiş, adeta kendimizi göremez olmuştuk. Oysa Avrupa bizim olanları kendine mal edip tekrar bize sattı.

Mesela ''Konstantin'' (1016-1087) adlı bir papaz ''Ali Bin Abbas'ın '' Kitab'ül Meliki '' adlı eserini alıp latinceye çevirip kendi eseriymiş gibi adını da ''Liber Pantegni'' adıyla piyasaya sürmüştür.

Bu sahtekarlığı ''Stephan'' isimli bir papaz olaydan 40 yıl sonra gün yüzüne çıkardı. Bunu böylece öğrendik.

Yine öğrendik ki Avrupa'ya ilmin geçişinde ilmin köprüsü olan Endülüs'te ilim hırsızlığını önlemek için ''Sevilla'da 13. Yy'da kanun çıkarılmıştı.(SADECE GERÇEK)
990