istirahat raporu almış işçi, raporlu iken işten atılamaz

Şubat 2014 | Kaan Muhasebe Mali Müşavirlik, Serbest Muhasebeci Mali Müşavir
2656

Normal şartlarda aralıksız uzun süreli (Sağlık Kurulu aracılığıyla) istirahat raporu almış işçi, raporlu iken işten atılamaz ama rapor süresi 4857/17. Maddeye göre verilecek ihbar süresini altı hafta aşmışsa bu durumda sadece kıdem tazminatı ödenerek 4857/25. Madde gereğince işverence derhal işten çıkarılabilir. Mesela, işçi o işyerinde 4 yıldan beri çalışıyorsa ihbar süresi 8 haftadır buna 6 hafta ilave ile rapor süresi 14 haftayı aşmışsa, ihbar tazminatı ödemek gerekmez. Bu sebeple işten çıkarılan işçi de işe iade davası açamaz. Ancak, uzun süreli değil de sık sık 3-4 günlük hastalık raporu olan işçinin işten atılması, 4857/17. Madde kapsamında olabilir. Yani, işçiye ya ihbar süresi verilerek işten çıkarılabilir veya ihbar süresi verilmeyip ihbar ve kıdem tazminatı birlikte ödenerek işten çıkarılabilir. İşten çıkış sebebi 4857/17. Madde olduğu için de işçi işe iade davası açabilir ama kazanma şansı hemen hemen yok gibidir.