İSYAN EDERSEN

Kasım 2014 | Devrim Deniz Bardakcı, Çocuk Gelişim Uzmanı
İsyan edersen
akla ihanet edip safsataya inanmaya
hayali güçlere sarılıp yardım ummaya
ve onları temel kavram kabullenmeye
bilgi ve denemeye inanmayıp hurafeye bağlanmaya
ve de insan yüceliğinden üstün
bir şeyleri aramaya


İsyan edersen
toplumların haklılığında farklı değerlendirmelere
çocuğun ışıktan uzak tutulmasına
öbür çocuklara düşman
yetiştirilmesine
karanlığın yaşama egemen
olmasına
ve de çiçekleri soldurmasına


İsyan edersen
insancıl inancın boğulmasına
duygudan yoksun aklın amaç
sayılmasına
düşünmenin suç diye kabulüne
yeteneksizlerle işini ayarlayanların
baştacı edilmesine
ve de sürüngenlerin alkışlanmasına


İsyan edersen
kaldırımda oturtulmuş bir çocuğun
dilendirilmesine
“iyi aile çocuğu” nun sokak köpeğini
tekmelemesine
ve de babanın olanları gülücüklerle
seyretmesine
aç kalmış kadının hırsızlığa
zorlanmasına
ya da “orospu” diye horlanmasına


İsyan edersen
ilk gençlik aşklarının kutsallığını
inkar eden yobazlığa
şiirselliğin yıkımı pahasına
birlikteliğe zorlamayı sokan basitliğe
ve de mutluluk beklentisinin
çocukça bir aptallığa indirgenmesine

İsyan edersen
törenin yaşam söndüren katılığının insafsızlığına
bağnazlığın gülücükleri silip atmasına
ve din sömürüsü ayıbının çirkinliğine
affetmeyi bilmeyi istemeyen anne – babaların
zalimliğine
ve de bunların tümünü kabul edenlerin
dangalaklığına


İsyan edersen
“ben ve benimkiler haklı diğerleri haksız”
anlayışına
“bana ve benimkilere feda olsun dünya”
ilkelliğine
ve de onu kabul eden kafanın
varlığına


İsyan edersen
biz’ den evrensellik’ e doğru uzanan yolların
düşmanlıkların yaratılması uğruna tıkanmasına
ve bunca çabanın anlamsızlığına
farklılıkların körüklenmesi amacıyla
gerçeğin çarptırılmasına
“çıkarlarımız” bahanesiyle yalanların
doğru diye kabulüne
ve de yükselen sesin susturulması için
boyunların kopartılmasına


İsyan edersen
savaş’ ı barış’ a yeğleyecek kadar aklın
yozlaşmasına
kabadayılığı alkışlayacak kadar ruhun
zavallılaşmasına
kişisel çıkarlar uğruna ölüm ve sefaletin
kutsanmasına
ceset ve gözyaşlarının “zaferin gereğidir”
diye sunulmasına
ve de Guarnica’ da ki kutsal görünüme
düşmanca bakılmasına


İsyan edersen bunlara
insan olursun çocuğum


Mart 2002
Kriton Dinçmen