İzolasyon mekanizması

Nisan 2012 | Gonca Köse, Öğrenci
Canlıların neslinin devamı için aynı kökenden gelip çiftleştiklerinde oluşan yeni canlının da verimli döller oluşturması gerekir.Ancak bu sayede tür oluşur.Canlıların yeni türler oluşturması ve bu türleri ancak birbirleriyle oluşturmalarını sağlayan doğal bir çok mekanizma vardır.Bunlar ;
  • Coğrafik ve uzaklık izolasyon
  • Ekolojik izolasyon   
  • Seksüel izolasyon
  • Gametik izolasyon
 Coğrafik izolasyon canlıların bulundukları yerden ötürü birleşip çiftleşmelerini engeller.Bu engelleri dağlar,ovalar vb. oluşturur.Mevsimlere bağlı olarak da bir izolasyon mekanizması gelişir.Örneğin kedilerin mart ayında çiftleşme zamanlarının gelmesi.Seksüel izolasyon ise kimyasal,görmeye bağlı ve sese bağlı olarak gelişir.Örneğin erkek kurbağalar dişileri çiftleşmeye ses çıkartarak çağırır ve bu ses kilometrelerce uzaktan bile duyulabilir.Gametik izolasyon da farklı canlıların çiftleşmelerini engelleyen önemli bir izolasyondur.Her canlının gamet büyüklüğü farklıdır örneğin deve kuşunun yumurtası gözle görülürken kurbağa yumurtası çok ufaktır.Eğer bu mekanizlar olmasa ve farklı canlılar çiftleşse bile  verimli döller oluşturamazlar.Eşek ve atın çiftleştirilmesiyle oluşan bir istisna olan katır bir tür olarak sayılamaz.Çünkü tür olması için katırında neslini devam ettirmesi gerekir.
Ancak bazen bazıları mekanizma falan dinlemiyor..:)
Hayvanlar Alemi