JQuery Ajax ile UserControl nesnesi sayfaya nasıl eklenir

Şubat 2012 | Ahmet Faik, Yazılım Geliştirme Uzmanı
UserControl nesnesi 
User control Attribute'lerini çekip gerektiği gibi düzenleyebilirsiniz. 

public partial class wuc : System.Web.UI.UserControl
    {
        protected void Page_Load(object sender, EventArgs e)
        {
            var msg = Attributes["Mesaj"]; // Attributes bu şekilde elde edilir.
        }
    }

User Control Render

public static string UserControlRender(string userControlURL, Dictionary