Kadın ve erkekler arasındaki farklar

Nisan 2014 | Koray Bozkurt, Görsel İletişim Tasarımı Öğrencisi
 • Erkeklerin metabolizması kadınlardan daha hızlıdır. Bu nedenle erkekler kadınlardan daha çabuk daha çok kilo vermektedir. Bu yağ kütlesi ile de alakalıdır. Kadınlarda yağ yüzdesi daha fazladır, erkeklerde ise kas daha fazladır.
 • Kız çocuklar erkeklerden daha erken konuşuyor.
 • Koku alma duyusu kadınlarda daha gelişkindir. (yaklaşık %20’yi bulan bir fark söz konusudur.)
 • Erkekler kadınlardan daha saldırgan olup bedensel güç kullanımına daha eğilimlidirler. Bunun açıklaması da testosterona bağlanmaktadır.
 • Erkeklerin sivilce sorunu daha fazladır. Bu da daha çok testosteron hormonundan kaynaklanmaktadır. Bu hormon yağ bezlerini uyarır ve derideki gözeneklerin tıkanmasına, dolayısıyla da sivilceye neden olur.
 • Erkek çocuklar kız çocuklardan daha yaratıcıdır.
 • Östrojen hormonu eklemleri yumuşatıyor. Bu yüzden kadınların eklemleri erkeklerinkinden çok daha esnek; özellikle adet ve hamilelik dönemlerinde.
 • Kadınlar erkeklerden daha güçlüdür. Çünkü; düşükle sonuçlanan embriyoların çoğu erkektir. Kadınlar bir tutundumu bir daha bırakmazlar... :)
 • Erkeklerde akciğerlerin kapasitesi. % 20 ve kalbin pompaladığı kanın debisi %15 oranında kadınlardan fazladır.
 • Kadınlar iletişim kurmak için günde 20.000 kelime, mimik ve jest kullanırken bu sayı erkeklerde sadece 7.000
 • Spor konusunda erkekler kadınlardan daha hızlıdır ancak kadınlar daha dayanıklıdırlar. Ayrıca kadınlar derilerinin altındaki yağ tabakası nedeniyle daha iyi yüzerler.
 • Erkeklerde 4.5, kadınlarda 3.6 litre kan vardır. Erkek kanı daha koyu kıvamlıdır, bir damlasında 1 milyon kan hücresi vardır. Toplam olarak erkeklerde 1 santimetreküp kanda 5 milyon alyuvar vardır, bu da kadınlara kıyasla yüzde yirmi fazlalık demektir.
 • Erkeklerin tansiyonu da kadınlardan yüksektir: 140/88. Bu değer kadınlarda 130/80'dir.
 • Kadınlar menopoz döneminde ateş basması, uykusuzluk, şişmanlama, gece terlemeleri ve vajina kuruluğu gibi belirtiler yaşarlar. Erkekler andropoz denen yaş döneminde hemen hemen hiçbir bedensel belirti yaşamazlar.
 • Migren hastalarının dörtte üçü kadınken aids hastalarında tam tersidir.
 • Erkeklerin vücut ısısı kadınlardan daha yüksektir.
 • Erkek vücudunun yüzde 60-70'i sudan ibarettir. Kadın vücudundaki su oranı ise yüzde 50-60 arasındadır.
 • Kadınlar erkeklerden daha uzun ömürlüdür. Bununla birlikte cildi daha çabuk yaşlanıyor.
 • Kadınlar alkole karşı daha duyarlıdır. Çünkü alkolün etkisini azaltan enzim kadında erkektekine göre daha az etkindir.
 • Erkek orgazmı lokal ve kısa. Kadınınki ise bütün vücuda yayılmış ve uzun oluyor.
 • Erkeklerin omuzları daha geniş, kolları ve bacakları daha uzun, kemikleri daha ağır, eklemleri de daha büyüktür. Buna karşılık kadınların kalça kemikleri daha geniştir.
 • Kadınların ses telleri daha kısa olduğundan sesleri daha tizdir.
 • Kadınların dokunma duyusu erkeklerinkine göre kesinlikle çok daha gelişmiştir.
 • Erkekler hayatları boyunca kadınlardan ortalama 40 gün daha az hastalanırlar.
 • Erkek ve dişilerde toplam 46 kromozom vardır. Bunların yarısı babadan, yarısı anneden gelir. Bu 46 kromozomun içinden iki tane cinsiyet hormonu vardır ki; bu erkekte XY, kadında XX olarak bulunur.
 • Kadınların saçları daha sık ve daha dirençlidir. Saç kökleri iki milim daha derinde olduğu için erkeğinki kadar çabuk dökülmez.
 • Kadınlar erkeklerden 5 kat fazla ağlarlar.
 • Erkek beyni yüzde 14 daha ağırdır. Buna karşılık kadınlarda iki yarım küre arasındaki iletişim daha iyidir.
 • Erkeklerin kalbi daha büyüktür ve daha yavaş çarpar: Dakikada ortalama 72. Bu değer kadınlarda 80'dir.
 • Erkekler dakikada ortalama 16 kez soluk alıp verir. Kadınlar ise dakikada 20-22 kez soluk alıp verir.
 • Erkekler buluğ çağını 10-15, kadınlar 9-14 yaşları arasında yaşarlar.
 • Gırtlaktaki adem elması adlı çıkıntı sadece erkeklere hastır.
 • Bir kadın bir erkekle onun değişeceğini umarak evlenir, ama o değişmez. Bir erkek bir kadınla onun değişmeyeceğini umarak evlenir, ama o değişir.

1042

1042

1042