Kargaya bok atanın burnu boktan kurtulmazmış ☺

Ekim 2015 | Şaman, İnşaat Mühendisi