Karpal Tüneli Sendromu

Aralık 2013 | Gonca Köse, Öğrenci
Elimizdeki kasların çalışması ve duyusunun hissedilmesi üç adet sinir tarafından sağlanır. Bu sinirlerin en büyüğü Median sinirdir. Median sinir el bileğinin orta kısmından bir tünel içerisinden avuç içine girer. Median sinirin bu tünelde sıkışmasının ‘Karpal Tünel Sendromu’ olarak adlandırılır.
Hastalıklar
Median sinirin görevi; başparmak, işaret parmağı ve orta parmağın iç yüzünün tamamı ile yüzük parmağının iç yüzünün dış yarısının hissetmesini sağlamaktır.

Uzun süreler tek tip el işi yapanlarda görülen bir rahatsızlıktır. Elini sürekli bükülü pozisyonda tutanlarda görülebilir. Örneğin; kuaförler, kasaplar, örgü ören kadınlar, piyano çalanlar, bilgisayar başında çalışanlarda görülür. Zamanında daktilo kullanan sekreterlerde çok görüldüğü için sekreter hastalığı da denilmiştir. Ayrıca şeker hastalığı, romatoid artrit, hipotroidi, aşırı şişmanlık, gut gibi hastalıklarda etkendir.

Belirtileri nelerdir?

Elde güçsüzlük, çabuk yorulma ve özellikle ilk üç parmakta karıncalanma hissidir. Ağrı ve uyuşukluk hissi genellikle geceleri daha şiddetlidir.

Tedavisi nasıldır?

Tedavide ilk basamak el bilek hareketlerinin kısıtlanması ve antienflamatuar ilaç kullanılmasıdır. Steroid enjeksiyonları da sinir etrafındaki şişlikleri azaltarak semptomların gerilemesine yardımcı olabilir. Karpal tünel sendromunun kesin tedavisi, cerrahi olarak el bilek tünelinin gevşetilmesi ile sağlanır. Avuç içi - elbileği arasında yapılan bir kesi ile karpal tünele ulaşılır ve tünelin çatısını oluşturan transvers karpal ligament tamamen kesilerek karpal tünel açılır.

Cerrahi ile tünelin açılması;

Hastalıklar

Ameliyat sonrası kesin çözüm sağlanır diyemeyiz. Kesi kendini zamanla yenileyecek ve açıklık kapanacaktır. Tekrar sıkışmalar meydana gelir. Bunu engellemek için el egzersizleri mutlaka yapılmalıdır. El bileklerinin altı bilgisayar başındayken desteklenmelidir.

Egzersizler için yardımcı olacaktır;