Kendisinin de içinde bulunduğu bir gemiyi hırsından, ihtirasından ve vurdumduymazlığından delme potansiyeline sahip yegâne canlı insandır.

Ekim 2014 | Cem Turan, Bilgisayar Mühendisi