Kentin sahibi kimdir? Kim onu idare edecektir? Kim kentin tasarımını yapacaktır?

Eylül 2013 | Redeye, Avukat