Kentsel dönüşüme bir kurban daha

Şubat 2014 | Şaman, İnşaat Mühendisi
Kentsel Dönüşüm

3 Şubat 2014 tarihinde
Hıdırlıktepe Atıfbey İsmet Paşa Kentsel Dönüşüm Alanı ile
Ulus Tarihi Kent Merkezi Yenileme Alanı çalışmaları arasında kalan Ankara’nın Altındağ ilçesi İsmetpaşa Mahallesi sınırlarında kentsel dönüşüm kapsamında gerçekleştirilen yıkım sırasında bir yurttaşımız hayatını kaybetti.


Göçüğün gerçekleştiği bölge, Temmuz 2013 tarihinde Bakanlar Kurulu tarafından alınan karar ile
riskli alan ilan edildi, ardından bina sahipleri ve mahallelinin yürütmenin durdurulmasına ilişkin Danıştay’a yapmış oldukları başvuru henüz sonuçlanmadan, mahalle halkına yıkım duyurusu yapılmadan bölgede yıkım işlemlerine başlandı.


Mimarlar Odası Ankara Şube Genel Sekreteri Tezcan Karakuş Candan olay yerinde yaptığı açıklamada,
“... Büyükşehir Belediyesi olağanüstü hallerde ve savaş döneminde uygulanan acele kamulaştırma yöntemiyle buralarda hızla yıkımlara başladı. Bu bölgede daha önce de yaptığımız incelemelerde tamamen mafyavari yöntemlerle insanlar tehdit edilerek yürütülen bir kentsel dönüşüm süreci işliyor. İnsana değer verilmeyen bir süreçle karşı karşıyayız. İnsanlara haber verilmeden, etrafından yaşam devam ederken önlem almadan insanlara haber vermeden yıkım yaparsanız, aynı zamanda vahşet yaparsınız. Bugün bu önlemler alınmış olsaydı bir vatandaşımız hayatını kaybetmeyecekti” ifadelerini kullandı.


6306 sayılı
Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkında Kanun söz konusu yıkımların yasal dayanağını oluşturmaktadır. Aynı kanunda, “riskli alan”,
“Zemin yapısı veya üzerindeki yapılaşma sebebiyle can ve mal kaybına yol açma riski taşıyan, Bakanlığın teklifi üzerine Bakanlar Kurulunca kararlaştırılan alan” olarak;
“riskli yapı” ise “Riskli alan içinde veya dışında olup ekonomik ömrünü tamamlamış olan ya da yıkılma veya ağır hasar görme riski taşıdığı ilmi ve teknik verilere dayanılarak tespit edilen yapı” olarak tanımlanmıştır.


Eğer, kentsel dönüşüm kapsamına alınan bölge riskli alan, yıkılan bina riskli bir bina ise, yıkım işlemleri gerçekleştirilirken neden mahalleli uyarılmamış, yıkım sırasında gerekli önlemler alınmamıştır? Yerel seçimlerin yaklaşmakta olduğu bugünlerde, örneklerine birçok kentimizde rastlamakta olduğumuz kentsel yıkım “cinayetlerine” Ankara Büyükşehir Belediyesi bir yenisini daha eklemiştir. Halka rağmen, halka karşı bilimsel yöntemlerden uzak bir şekilde yapılan kentsel dönüşüm projeleri durdurulmalıdır.

5 Şubat 2014
kaynak:toplumcumeclis.org/index.php/kent-suclar... .