Köpek balıkları

Nisan 2012 | Gonca Köse, Öğrenci
Genel olarak vücutları iğ şeklinde, ortası kalın ve uç kısımları sivridir. Başın alt tarafında bir çift burun deliği ve enine yarık şeklinde ağız bulunur.Kuyruk yüzgeçleri Hetereoserk tiptedir.Diğer bir deyişle kuyruk yüzgeci iki lopludur ve üst lop alttakinden daha büyüktür.Köpek balıklarındaki vücut açıklıkları:Ağız,solungaç yarıkları, kloak açıklığıdır.Solungaç yarıkları genellikle 5 çifttir.
Hayvanlar Alemi

Başın ön ucu ile gözlerin ön kenarı arasında kalan bölgedir.Koku alma organına Nazal kese ve bunun dışarıya açılan açıklığına ise Nostril denir. 
Gözleri iki yandadır.Rengi,şekli ve büyüklüğü cinse göre değişir.Balıkların çoğunda göz kapağı yoktur ama köpek balıklarının bazılarında hareket edebilen veya edemeyen göz kapaklarına rastlanır.En çok dikkatimi çeken özellikleri ise Lorenzini ampülleri adı verilen yapılarının olmasıdır. Köpek balıklarında ortamdaki elektriksel dalgaları algılamaya yarayan içi jel şeklinde bir madde ile dolu olan küçük porlar vardır. Ampule benzeyen bu keseciklere“Lorenzini ampulleri” denir.
Hayvanlar Alemi
Resimdeki burun kısmında yoğunlaşan delikler bu ampüllerini göstermektedir.Son derece hassas olan bu yapılar,Köpek balıklarında avlarının yerini tespit etmede ve dünyanın elektromanyetik alanı aracılığı ile yönlerini tayin etmede kullanılırlar.Bu sayede 0.01 mikrovoltluk elektrik akımlarını bile hissederler. Bu sayede kuma gömülü bile olsa avlarını bulurlar.Çiftleşmelerini sağlamak için yüzgeçlerinden birisi (erkeklerde) kopulasyon organına dönüşür.Dişi köpek balıkları erkeklerden daha büyüktür.Köpek balıklarında zehir yapısıda vardır dorsal(üst yada sırt) kısmında yüzgeç kenarında bulunurlar.
Önemli bir ayrıntı.. Bir çok ülkede köpek balığı ticareti yasaklanmış olsa da bir çoğunda engeller yok.Sadece köpek balığı yüzgecini elde etmek için bir çok balık telef ediliyor.Yarım kilo köpek balığı yüzgeci yaklaşık olarak 200 dolara satılıyor.Yüzgeç çorbası içmek için köpek balığı nüfusu git gide azalıyor..