Kumbara ve Ceza...

Kasım 2012 | Hamza Akın, Karikatürist
"Celladın dahil olduğu iktidar ve bilgi ilişkisi açık iken; kategorik sistemin ihtiva ettiği iktidar ve bilgi ilişkisi muğlak ve keyfidir çoğu zaman" M. Foucault.

Bu kategorik sistemlerden biri de maalesef para. Paranın iktidara, iktidarın cezaya, cezanın düşüncelerin susturulması.
Karikatür