Latitude ve Longitude bilgileri bilinen iki adres arasında uzaklığı hesaplayan formül

Temmuz 2012 | Burhan Çetinkaya, Yazılım Geliştirme Uzmanı
Formül:

lon1, lat2, lon2 değişkenleri sizin 1. ve 2. Latitude/Longitude değerlerinizi belirtmektedir.

Not: Uzaklıklık mil cinsinden hesaplanır.