Matematik üzerine dedim..

Haziran 2013 | İsmet Acar, Bilgisayar Mühendisliği Öğrencisi
Çoğu insanın söylediği gibi, Matematik bütün bilimlerin başıdır. Somut varlıkların soyut olarak ifade edilmesidir. Günümüzde her alanda gelişmeler çok süratli bir şekilde devam ediyor. 5 sene öncesi ile bugünü zor karşılaştırıyoruz bazen. Bu gelişmeler somut gelişmeler ancak daha ileriye gidebilmek için bu somutluğun arkasında ne var görmek, anlamak ve geliştirmek lazım. Matematik dediğimiz şahane bilim burada işin içine giriyor ve tabir-i caizse işleri yoluna koyup çıkıyor. Kaba bir örnek düşüncelerimi anlatmak için faydalı olacaktır. Bir evi birisine anlatmak, tanımlamak istiyorsak, odalardan bahsederiz odaları tanımlarız, kapılardan pencerelerden bahsederiz onları tanımlarız. Evi tanımlamış oluruz. Yeni fikirler sayesinde tanımlamada kullandığımız oda kapı pencere vs.. farklı şekillerde kullanılarak evden daha gelişkin bir yapı (villa) inşa edilir. Bunun tanımına gelinir aynı işlemler tekrar eder. Bu da bizi (insanlığı) geliştirir. On sene sonrası ile o günü karşılaştırmakta zorluk çekersin :) Matematiğin hayat ile ilişkisini farklı bir pencereden kafama yattığı şekilde anlattım. Şimdi matematiğin neden bu kadar karmaşık çözümlere sahip denklemleri var? Bunların hepsi mi bir somut olgunun ya da olayın açıklaması? Sorularını cevaplayalım. Matematik insanın olduğu günden beri var Matematiğin yaşı insanlığın yaşı ile aynı neredeyse. Elipsler, paraboller ve hiperboller, Arşimet'in çağdaşı olan Apollonious (M.Ö 262-200) tarafından incelenmiştir, bir zamanlar bu şekiller, gezegen gibi gök cisimlerinin yörüngelerini açıklamak için Kepler ve Newton tarafından kullanılmıştır. Bu kavramlar ilk zamanlar bir anlam ifade etmiyordu belki. Zaten matematikte bulunan bir teoremin matematik dışında bir işe yarayıp yaramadığı pekte önemli değildir. Kendisini doğru bir şekilde ifade etsin yeter :) ama örnekte de gördüğümüz gibi zamanı gelince insanlık için çok önemli bulgulara ortam sağlar..