MEMELİLER

Temmuz 2012 | Gonca Köse, Öğrenci

Memeliler sınıfı sistematikte en son sınıftır. Yaşayan 4100 türü bilinmektedir. Çok sayıda fosil formu mevcuttur. Memeliler 3 alt sınıfa ayrılır.

  • Subklass(alt sınıf): Protoheria
  • Subklass: Metatheria
  • Subklass: Eutheria

1.Subklass: Protoheria : En ilksel memeli sınıfıdır. Günümüzde yaşayan sadece 3 türü vardır.Kloak mevcuttur. Kloak sindirim borusunun son kısmıdır ve genişlemiştir. Boşaltım ve üreme kanallarının açıldığı yerdir. Her ürün tek bir delikten atıldığı için bunlara monotremata( tek delikliler) denir. Gençleri dişli, erginleri dişsizdir. Erginde çeneler kuşlardaki gibi gaga şeklindedir. Yaşayan tek bir takımı vardır.

Monotramata : Primitif karakterleri sürüngenleri andırır. Yumurta ile çoğalırlar. Süt bezleri vardır ama basittir. Yavrular süt bezlerinin açıldığı çukurları yalayarak beslenirler. Vücutlarında meme başı, dış kulak kepçesi, dişilerinde vagina bulunmaz. Çeneleri gaga şeklindedir. Örnek tür: Tachyglossus aculeatus

Hayvanlar Alemi


2.Subklass:(Keseliler): Diğer gruptan farklı olarak sindirim borusunun anüs ile sonlanmasıdır. Urogenital sistem gelişmiş memelilerde olduğu gibi ayrı bir delik ile açılır. Bu türler çift delikli memelilerdir. Embriyonun gelişmesi için ' Marsupium ' denilen bir kese vardır. Bu kese, özel kaslardan süt bezleri etrafında gelişmiş bir yapıdır. Bazılarında sadece emzirme sırasında bulunur. Dişilerinde bazen 2 vagina bulunur. Bunlarda gebelik süresi kısadır. Gebelik 2-5 hafta arasındadır. Bu nedenle yavru embriyo haline tam gelişmemiş olarak doğar. Gelişimini annenin kesesinin içinde tamamlar. Yavru keseye takılı memeden beslenerek büyür. Bazen yavru 250 gün kadar kesede kalır. Emzirme işlemi 65 gün sürer. Örnek tür: Macropus rufus


Hayvanlar Alemi

3.Subklas: Eutheria(plasentalı memeliler): En çok memeli türünün bulunduğu gurptur. Vagina tektir ve yavru uterus içindedir. Plasenta denen bol kan damarlı bir yapı ile anne vücuduna bağlı olarak tamamlanır. Bu grupta bazı türler gözleri kapalı doğar bu nedenle anneye muhtaçtır. Doğduklarında annenin aynısı gibidirler. Bu grup kendi arasında önemli takımlara ayrılır.

1.ordo: İnsectivora( Böçekçiller) : Gıdalar böceklerdir. En ilksel takımı oluştururlar. Genellikle küçük memelilerdir. Çoğu gececidir. Genellikle başlarının ön tarafı sivridir. Bu gruba kirpiler, köstebekler ve sivri burunlu fareler girer.


Hayvanlar Alemi

2.Ordo: Rodentia( kemiriciler): En tipik özellikleri dişlerinde görülür. Bu türlerde köpek dişleri yoktur. Bu nedenle kesici ve azı dişleri arasında boşluk bulunur. Alt ve üst
çenede birer çift kesici diş bulunur ve bunlar kemirici diş adını alır. Sincaplar, kunduzlar, hamsterlar ve fareler bu gruptadır.


Hayvanlar Alemi

3.Ordo: Lagomorpha( tavşanlar): Diş yapıları kemiricilere benzer. Ancak bunlarda üst çenedeki kesici dişlerin arkasında küçük olan iki kesici diş daha bulunur. Çiğneme sırasında çene iki yana hareket eder.


Hayvanlar Alemi

4.Ordo:Perissodactyla ( tek toynaklılar): toynak esas olarak tırnaklar gibi bir yapıdır. Keratin yapıda deri oluşumları olup, parmağın ucunda bir muhafazadır. Tamamı otçul hayvanlardır. Dünyanın her tarafında yaşarlar. Atlar, eşekler, tapirler, zebralar ve
gergedanlar bu gruba aittir.


Hayvanlar Alemi

5.Ordo: Artiodactyla( çift toynaklılar): Çok farklı vücut yapılarına sahiptirler. Geyikler, develer, domuzlar, zürafalar, su aygırları gibi hayvanlar bu gruptadırlar. Genellikle geviş
getirirler. Bazılarında mide birden fazla bölmelidir.


Hayvanlar Alemi

6.Ordo: Proboscidea (filler, hortumlular): Karadaki en ağır memelilerdir. Baş büyük, kulaklar yassı ve büyüktür. Derileri çok kalındır. Ayaklarında 5 parmak bulunur. Tabanları ile basarlar. Su emmeye yarayan uzun hortumları vardır. Üst dudak ile burunun uzamasından dolayı oluşmuştur.


Hayvanlar Alemi