Menkul Sermaye İradı Elde Edenler İçin Gelir Vergisi Beyanname Düzenleme Rehberi Yayınlandı.

Şubat 2014 | Kaan Muhasebe Mali Müşavirlik, Serbest Muhasebeci Mali Müşavir
Menkul Sermaye İradı Elde Edenler İçin Gelir Vergisi Beyanname Düzenleme Rehberi Yayınlandı.

Menkul sermaye iradı elde eden mükelleflerin vergisel yükümlülüklerini yerine getirirken faydalanmaları amacıyla Gelir İdaresi Başkanlığınca hazırlanmış olan “Menkul Sermaye İradı Elde Edenler İçin Gelir Vergisi Beyanname Düzenleme Rehberi”ne vergi dairelerinden ve elektronik ortamda Gelir İdaresi Başkanlığı internet sayfasında yer alan “Formlar ve Yayınlar” bölümünden ulaşabilirsiniz.

Rehberde, menkul sermaye iradı sayılan gelirler ile söz konusu gelirlerin beyan edilip edilmeyeceği, beyan edilmesi durumunda hangi şartlar altında beyan edileceği, yurt dışında yaşayan vatandaşların elde ettiği menkul sermaye iratlarının beyan durumu, beyannamenin doldurulmasında dikkat edilecek hususlar, beyannamenin verilme zamanı ve verginin ödenmesi konularında bilgiler sunulmaktadır.

Rehberde ayrıca, 2013 yılı gelirlerine uygulanacak vergi tarifesi, menkul sermaye iratlarının beyan durumuna ilişkin özet tablo ile konuya ilişkin açıklayıcı örnekler yer almaktadır. Rehberin basım ve dağıtım çalışmaları ise devam etmektedir.

gib.gov.tr/fileadmin/beyannamerehberi/20... .