Mimarlık ve Resim Sanatında Yaratıcı Süreç, Nafi ÇİL

Şubat 2012 | Sevda, Mimar

Kitaplar


Mimarlık öğrencileri için bir baş ucu kitabı olacak, resmi, mimarlığı ve mimariyi sorgulayıp irdeleyen Mimar Nafi Çil'in yaratma sürecindeki deneyimlerini paylaştığı muhteşem bir kitap.

Çağımız sanatının, bir düşünsel etkinlik içinde yer alması gerektiğine inanan Nafi çil, yalnız sanat yapıtı ortaya koymakla yetinmeyip, aynı zamanda bu yapıtların temel-düşünsel niteliğini, ve sanatın estetik teorisini ortaya koymak zorunluluğunu duyan bir mimar.

Ayrıca mimarlık öğrencileri ve yolun başındaki mimar arkadaşlara 
Mimar Olmak ve diğer kitaplarını da tavsiye ederim.