Mirac Gecesi Nasıl İhya Edilir, Neler Yapılması Tavsiye Edilir?

Haziran 2013 | Betül, Lise Öğrencisi
''bir gece, kendisine ayetlerimizdden bir kısmını gösterelim diye (Muhammed) kulunu Mescid-i Haram'dan, çevresini mübarek kıldığımız Mescid-i Aksa'ya götüren Allah noksan sıfatlardan münezzehtir; O, gerçekten işitendir, görendir.'' -İsra suresi:1
*
1-Mirac gecesinde mutlaka bir camide olalımHz. Osman (r.a.)'dan rivayete göre Resulullah (s.a.v) Efendimiz şöyle buyurdu: 'Kim yatsı namazını cemaatle kılarsa sanki gecenin yarısını ihya etmiş gibidir. Kim de sabahı da cemaatle kılmışsa gecenin tamamını ihya etmiş gibidir.'
*
2-Geceyi oruçlu olarak karşılayalım ve ertesi günü de (yani Recep ayının 26. ve 27. günleri) oruç tutalım
Hz. Peygamber (s.a.v) Efendimiz buyuruyor: ''Recep ayının 27. günü (Mirac Kandili'nin ertesi günü) oruç tutan kimseye Allah Teala 60 ay veya 5 yıl oruç tutmuş sevabı verir''
*
3-Salat ü selam okuyalım...
Hz. Peygamber (s.a.v) Efendimiz'e hiç olmazsa bir tesbih, salat ü selam okumalıyız. Can-ı gönülden, 'Essalatüve's-selamü aleyke ya Resulullah' demeliyiz.*
4-Bu mübarek gece kusur ve günahlarımızdan tevbe ve istiğfarda bulunmalıyız.
En azından bir tesbih 'Estağfirullah' demeliyiz.
*
5-Namaz kılalım...
Bu geceyi namaz kılarak ibadetle geçirmenin sevabı çok büyüktür. Mir'ac gecesi gündüz gündeki namazları cemaatle kılmaya son derece gayret gösterilmelidir. Kaza namazı bulunan kimseler, bu namazlarını kaza edebilirler.
*
6-Mir'ac Gecesi hacet namazı kılmaya çalışalım.
Yatsı namazından sonra 12 rekat 'Hacet Namazı' kılınabilir.
Fatiha'dan sonra 10 İhla-ı Şerif okunur.
*
Namaza niyet
''Ya Rabbi rıza-i şerifin için niyet eyledim namaza. Bu gece yedi kat gökleri ve bütün esrarını göstererek muhabbetin ile müşerref kıldığın Sevgili Habibin Resul-i Zişan Efendimiz hürmetine ben aciz kulunu Afv-u İlahine, Feyz-i İlahine ve Rıza-ı İlahine mahzar eyle.''
*
Namazdan sonra
.4 Fatiha
.100 Sübhanallahivelhamdülillahiveala ilahe illallahüvallahu ekber. Vela havle velaguvvete illa billahi aliyyil azim.
.100 estağfirullah
.100 Salat-ı Şerife okunup dua edilir.
.(Bu namazı 100 rekat kılan Huzur-u İlahiye namaz borçlusu olarak çıkmaz.)
*
7-Mir'acın ertesi günü kılınacak namaz:
Mir'acın ertesi günü öğle ve ikindi arasında 4 rekat namaz kılınır. Her rekatta Fatiha'dan sonra; 5 Ayetelkürsi, 5 Kafirun, 5 İhlas-ı Şerif, 5 Felak, 5 Nas okunur.

*
Yapabilene ne mutlu =)