Mobbing ya da işyerinde psikolojik taciz nedeniyle istifa eden işçi

Mart 2016 | Avukat Kazım Üstün, Hukuk Uzmanı
Psikolojik şiddet, rahatsız etme, taciz gibi anlamlara gelen ‘mobbing’ işçinin iş sözleşmesini haklı nedenle feshetme nedenlerinden biridir. Mobbinge maruz kalan işçinin haklarının yasal dayanağını Borçlar Kanunu’nda düzenlenen “işçinin kişiliğinin korunması” başlıklı 417. Maddesi oluşturmaktadır.
İşçi, mobbing uygulamasına işveren tarafından maruz kalmış olabileceği gibi bir başka işçi tarafından da maruz kalmış olabilir. Bu durumda işverene derhal bildirimde bulunması gerekmektedir. İşveren, hizmet ilişkisinde işçinin kişiliğini korumak ve saygı göstermek ve işyerinde dürüstlük ilkelerine uygun bir düzeni sağlamakla, özellikle işçilerin psikolojik ve cinsel tacize uğramamaları ve bu tür tacizlere uğramış olanların daha fazla zarar görmemeleri için gerekli önlemleri almakla yükümlüdür.Ancak ülkemizde birçok işçi çeşitli şekillerde mobbinge maruz kalmasına rağmen haklarını bilmemekte ve işini kaybetme vb. nedenlerle bu duruma sessiz kalmaktadır. Önemle belirtmek gerekir ki işçinin mobbing uygulaması sebebiyle iş akdini feshetmesinden sonra talep edebileceği başkaca haklar da vardır. İşçi haklı sebeple feshe dayalı kıdem tazminatı, ihbar tazminatı, ücret alacağı, asgari geçim indirimi, fazla çalışma ücreti, ulusal bayram ve genel tatil ücreti, hafta tatili ücreti, yıllık izin ücreti vb gibi alacaklarına ek olarak uğradığı manevi zararların da tazminini isteyebilir.