Musical Last Supper / İsa'nın Son Akşam Yemeği'nin Melodize Hali

Mart 2015 | Şaman, İnşaat Mühendisi
Leonardo'nun bu resme aynalanmış bir melodi sakladığı şeklindeki söylentilerden yola çıkarak her surata bir nota yerleştirdim ve o notaları alıp Do Majör olacak şekilde aynalayarak porteye yerleştirdim. Birkaç da armoni notası ekledim ve ortaya bu melodi çıktı. Bir nota ve çevresindeki 12 havari notanın keyfini çıkarın.