Müzik ♥♥

Mayıs 2013 | Serkan Sevgi, Şarkıcı
Müzik insan hayatı içinde vazgeçilmez bir yerdedir. Nedir müzik? Niçin bu kadar severiz? Buna çeşitli cevaplar verilebilir. Ama müziksiz yaşamın tadı olmayacağı kesin. İlk insanlar hayvan kemikleri ile ritimler tutarak başlamışlardır. Şimdi teknolojinin gelişimiyle ayrı ayrı enstrümanların (çalgı aletinin) değişik tattaki seslerini biliyoruz. Müzikle hep içe içe yaşadık ve bebekliğimizden buyana değişik seslerin tınılarıyla büyüdük. İlk önce annelerimizin o nenni sesleriyle tabi ki! Müzik ruhun gıdasıdır derken ne kadarda doğru söylemişler. Müzik haz verir, mutluluk verir, coşku getirir, hüzün taşır sesle anlam bulur çünkü evren Çok fazla sessizlik insanı korkutur. Ve aslında en büyük ses insan sesidir. En güzel enstrümanda (çalgı aleti)
Evrenin oluşumu bile bir sesle başlamıştır, “ OL” emri ile” ses dünyanın frekansı gibidir. Bizim algıladığımız ses farklı boyutlardan geçtikten sonra bize ulaşmaktadır. Doğadan tutunda yaşamımızda her canlının bir sesi vardır. Ve onları görmeden sesleriyle tanırız. Hatta insanları onca ses tonuna rağmen ayırabiliriz. Yaşamdaki her tını titreşimden meydana gelmektedir. Bu yüzdendir ki canlı cansız her şey konuşur, söyleşir ve anlaşır bu yolla. Yani kısaca her şeyin temelinde ses, ritim, ton ya da ses dediğimiz yani müzik yatar altında.
Müzik hayatın tadı değil aslında kendisidir. İranlı Sufi ve Şair Hafız’ın yorumuyla; “Nice insan, ruhun bedende müzikle şekil bulduğunu söyler. Aslında bu ek------. Çünkü müzik, hayatın tamamıdır.” Bir efsaneye dayanarak söylediği bir sözdür bu. Yaratıcı Kilden bir heykel yapar ve ruha bu bedenin içine girmesini söyler. Özgür olmak isteyen ruh bir bedenin içine hapis olmayı istemez bunun üzerine yaratıcı meleklerinden müzik çalmasını ister. Müziğin başlamasıyla kendinden geçen ruh müziği daha iyi yakalayabilmek için heykel bedenin içine geçer. Önce müziği insanın ruhunda hissetmesi bu şekilde rivayet edilmiştir.