Nano-Gro / Nanoteknolojik Organik Bitki Verim Geliştiricisi

Ocak 2013 | Serdar Tunçluer, Elektrik Elektronik Yüksek Mühendisi

 

Nano- Gro

Distribütörleri: Ürün verimini arttırmak, ürün kalitesinde yükselme ve ürünün bağışıklık sistemini geliştirmek gibi faydaları bulunan; devrim niteliğinde bir yaklaşımı, bir yeniliği ifade eden,

Nano-Gro

için 2007 yılı Kasım ayı içerisinde Amerika/Delaware’ de; Amerika Birleşik Devletleri sınırları dahilinde tek bir distribütörlük verilmiştir.

Agro Nanoteknoloji ile üretilen

Nano-Gro

’nun mucidi olan ve üreten firma, başlıca 6 ülkede önemli merkezlerini oluşturarak, distribütörlük anlaşmaları yapmıştır. Önemli merkezleri;

Türkiye , Miami, New York, Kanada, Rusya, İsrail, ve Moldova olup, distribütörlük anlaşması yapmış olduğu yerler; bazı Avrupa Birliği Ülkeleri, Rusya, Ukrayna, Çin, Jamaika, İsrail, Japonya, Moldavya ve ABD

olarak sıralanabilir.

Teknolojimiz, bitkinin büyüme sürecinde fiziksel olarak farklılık, verimlilik artışı, olumsuz atmosferik koşullara karşı direnç sağlama ve geliştirmek için etkili iletişim kanalları kullanmaktadır.

Her canlı organizmanın evrim yolu ile elde edilmiş olan bir savunma mekanizması bulunmaktadır. Olumsuz atmosferik koşullar ve suni faktörlerin yarattığı tehlike durumunda, bitkinin doğasında bulunan savunma mekanizması, tehlikeye karşı aktif hale gelmektedir.

 

Nanoteknoloji

ürünü olan,

Nano-Gro

içeriğinde bulunan sensörler, herhangi bir tehlike unsuru ortaya çıkmadan aktif hale gelerek devreye girerler. Uyarılan bitkinin, savunma mekanizması harekete geçer. Bitkinin biokütle ağırlığında ve çiçeklenme oranında artış görülür. Ayrıca bitkinin biyolojik sisteminin stres altına girmesi ya da stres algılaması durumunda, bitki, bünyesinde bulunan dişi cinsini daha fazla üreterek cevap vermektedir. Böylece bitkinin üreme kapasitesinde artış ve sürekliliği sağlanmaktadır.

Biyoaktif maddelerin farklı türde bitki ve tohumlar üzerindeki etkileri üzerinde, tarafımızdan araştırmalar yapılmıştır. Bu araştırmalar, nanomol konsantrasyon çalışmalarında hangi maddenin daha iyi olduğunu anlamamızda, ayrıca

“Homeopathic Barrier”

kavramını geliştirmek ve izleyen süreçte hangi maddeyi kullanarak başarılı olacağımız hakkında rehberlik etmiştir.

 

Nano-Gro

’nun ardında bulunan teknoloji ile, doğal, basit ve düşük maliyetli bir yöntemle, sentetik kimyasal maddeler kullanılmadan tarımsal üretimde artış, dolayısı ile yüksek verim elde edilmektedir.

Nanomol Konsantrasyonu içeriğinde bulunan aktif maddelerin her biri su vasıtası ile bitkilere ve ya tohumlara geçtiği zaman, bir stres faktörünün varlığının farkına varır. Bu stres faktörü kesinlikle doğal ve hayali bir faktördür. Ancak bitki tarafından bir saldırı olarak algılanan bu durum, bitkinin kök hacminde ve uzunluğunda artışa yol açarak kendini gösterir. Buna ek olarak; bitkinin doğal yapısında mevcut olan

“endophytes”

miktarını ve sıra ile doğal atmosferik azot miktarını arttırmaktadır. Sonuçta ise, bir bütün olarak mahsul içeriğinde, genel biyokütle ve bitkisel protein sentezinin artışı söz konusudur.

Eylem Mekanizması ,

Maximum güç sağlayarak bitkinin büyümesi ve verim artışı sağlayan

Nano-Gro,

bir yağmur damlası boyutunda, “pelet” olarak adlandırılan granüllerden oluşmuş bir paketten oluşmaktadır. Son derece yoğunlaştırılmış özel formüle sahip, teknoloji ile şekil verilerek meydana getirilen

Nano-Gro,

kullanım yöntemi kolay, kullanıcıya maliyeti düşük, daha güçlü ve daha sağlıklı bitki oluşumunda son derece etkili bir üründür.

 

Nano-Gro

milyonlarca yıllık evrimleşme neticesinde, bitkinin kimyasal iletişim sürecinde izlenen yolda, geliştirilmiş tasarımı ile son derece önemli bir mesaj veren elçi konumundadır.

Nano-Gro

bitkinin kökleri ve tohumu ile temas ettiği zaman, bitki bir zorlama ya da baskıya maruz kalacağından, diğer bir deyişle stres altına gireceğinden emin olur. Bu bilinçle, bitkinin spesifik genleri tetiklenir. Tetiklenme, bitkinin doğurganlığını geliştirerek verime; süreç içerisinde bitkinin kendisini çürüme ve bozulma gibi etkenlere karşı koruyarak hızla gelişmesine yol açar. Faal olarak ilerleyen süreç içerisinde; meyve boyutunda olumlu değişiklikler, meyvenin içeriğinde bulunan protein ve şeker miktarının etkin olarak üretimi ve bitkinin bağışıklık sisteminin daha fazla güçle yanıt vermesi sağlanmaktadır.

Üstün niteliklere sahip olan

Nano-Gro

, bitkinin kendi yapısında mevcut olan; gelişim sürecinde oluşabilecek kayıpları tazmin etme potansiyelini motive ederek, bu potansiyeli en üst düzeye ulaşmasında avantaj sağlamaktadır.

Nano-Gro

organik bir ürün olup, tarımsal ürünün kalitesini ve verimini arttırmak, tarımsal ürünün bağışıklık sistemini güçlendirmek için tasarlanmıştır. Bitkiye büyüme sürecinde en yüksek potansiyeli kazandırma, olumsuz koşullara karşı en üst seviyede direnç sağlama ve maximum büyüme sağlayan doğal bir üründür.

Nano-Gro

bir katkı maddesi değildir ve bitkinin oluşum sürecinde yolunu değiştirmez. Ürün değerini arttırmak ve ya verimi arttırmak için herhangi bir kombinasyon ile kullanılabilir.

 

5 Temel Fayda ,

*Nano- Gro ile ortalama verim % 30 artacaktır ,

*Olumsuz meteorolojik koşullara karşı ürünün direnci artacak ve tarım hava koşullarına daha az bağımlı hale gelecektir

,

*Kullanımı basit olduğundan üretim ölçeği ne olursa olsun herhangi bir çiftçi tarafından kullanılabilir

,

*Suyu muhafaza edecek, üretimde düşük maliyet sağlayacak, gübre kullanımını azaltacak, verimi arttıracaktır

,

*Nano-Gro % 100 organik ürün üreticileri tarafından kullanılabileceği gibi, organik olmayan ürünlerin üretiminde de kullanılabilir ,

En Yüksek Potansiyel ,

Çevresel koşulların, hava koşullarının ve diğer stres faktörlerinin sebep olduğu kayıpları karşılayan mekanizma uyku halindedir. Bitkiden bitkiye farklılık gösterse de doğru yoldan sapma yoktur. Uyanan mekanizma, kabul edilebilir sınırlarda olan gerçek üretimi beklenen üretim ile eşleştirir.

Eğer stres faktörleri bitkiyi etkisi altına almaya başlarsa, sorumlu olan spesifik genler harekete geçerek tepki gösterecek, bitki türünü bir bütün olarak koruma altına alarak bitkinin verimini arttırmaya yardımcı olacaktır. Eğer stres devam ederse bitki tahammül eder ve beklenenden daha az verim verir. Stresin sürmesi halinde bitki tamamen yok olabilir.

Bir bitki üzerinde

Nano-Gro

uygulandığı zaman; stres altında bırakılan bitkideki, uygun genler

Nano Gro

’ ya inanarak stresle başa çıkmak için harekete geçecektir. Ancak formül, gerçek bir stres değil bir yanılsamadır. Çünkü

Nano-Gro

sadece bir bilgi taşıyıcısıdır. Bitki tarafından algılanan stresi yaratmaz ve bitki gerçek bir stres ortamı olmadan, daha fazla üreterek beklenen seviyenin üzerinde verim elde edilir.

Tunçluer Tekstil Sanayii ve Ticaret Anonim Şirketi