Önyargılı Yönetici

Aralık 2014 | Turgay Aksoy, Yönetici
Önyargılı yaklaşım, özel hayatta olduğu gibi iş hayatında da karşımıza çıkan önemli bir sorun. Nedir önyargılı olmak? Olaylar karşısında objektif bir şekilde analiz yapmayıp, yeterli bilgi sahibi olmadan peşinen hüküm vermektir. İşin kötüsü önyargıyı ortadan kaldırmak da Einstein' in dediği gibi çok zordur.

1847

İyi bir yöneticiden beklenen nedir? Cevabını Güler Sabancı veriyor: '' Lider, her zaman çözüme odaklanır, liderliğin en ayrıştırıcı vasıflarından biri önyargısız ve pozitif yaklaşımdır '' Yöneticinin bulunduğu pozisyona getirilmesinin nedeni, sadece işinde başarılı olması değildir. Ondan beklenen önyargısız yani adil bir yönetim göstererek sorunları da çözmesidir. Sorunların çözümünde en önemli aşamalardan biri objektif bir analiz yapıp sorunun kaynağını ortaya çıkarmaktır. Önyargılı yönetici bunu yapamaz. Çünkü o, önyargıları sayesinde sadece belirli noktalara odaklanarak eksik analiz yapar ve hatalı çözüm üretir. Ayrıca önyargıları yüzünden çalışanlar arasında da objektif bir değerlendirme yapamaz. Aynı olayı gerçekleştiren çalışanlara farklı uygulamalar yapar, olaya değil kimin yaptığına odaklanır. Sevdiği çalışanı koruyup sevmediği çalışanı cezalandırır. Bunun sonucunda motivasyon kayıplarına, genel performans ve verim düşüklüğüne yol açar. Bu da şirketin genel çıkarlarına zarar verir.
1847

Vehbi Koç' un yönetici adaylarıyla yemek hikayesi de önyargı ile ilgili güzel bir örnek: Yemek esnasında, yönetici adayı, yemeğin tadına bakmadan tuz atmak için hamle yaptığında Vehbi Koç, kendisini müdür olarak atayamayacağını söylemiş. Çünkü demiş, önüne gelen çorbanın tadına bile bakmadan tuz atacak kadar önyargılı olan birine fabrikalarımı teslim edemem.