ÖZEL DOSYA: BİRİ BİZİ UYUTUYOR/ İnsan Tarlaları

Eylül 2013 | Solsoledo, Akademisyen
Aslında dosyanın adını başta "Bizi Uyutan Filmler" olarak koyacaktık,
ama yanlış anlaşılmaya müsait bir başlık olduğu için bunu "Biri Bizi
Uyutuyor" olarak değiştirdik. Zira okuyucularımızın bu başlığın
seyrederken sıkıntıdan uyuyakaldığımız filmleri tanımladığını sanması
büyük bir ihtimaldi. Ancak bizim amacımız seyirciden çok "filmdeki
insanların sistem tarafından gerçekten uyutulduğu filmleri" burada size
listelemek. Bunu da daha çok "Truman Show"daki gibi sadece karakteri
"kurulu gerçeklikle" uyutulan/kandırılan değil, tüm toplumun uyutularak
farklı bir gerçekliğe bağımlı hale getirildiği filmler üzerinden yapmayı
tercih ettik. Çünkü bu filmlerin en büyük özelliği hepsinde insanların
uyutulduğu veya yetiştirildiği "İnsan Tarlaları/Human Fields"nın
olmasıdır. Şüphesiz "insan tarlaları" fikrinin oluşmasında "Matrix"in
payı büyüktür, ama son dönemde sıkça karşımıza çıkması da felsefi bir
teori olan "kavanozdaki beyin" teorisinin de doğruluğu hakkındaki şüphelerimizi arttırmaktadır!

İşte birilerinin bizi İnsan Tarlaları'nda uyuttuğu, yetiştirdiği veya
klonladığı ve daha sonra da hasat ettiği, ama bizim olan bitenden
bihaber olduğumuz filmler:
hayatinizboyuncaseyretmenizgereken. blog...
(Liste gelişmeye açıktır, benim atladığım, görmediğim filmler ve diziler varsa bilgilendirdiğiniz taktirde onları da ekleyebilirim.)