Pandomim

Nisan 2012 | Gonca Köse, Öğrenci
Pandomim (Pandomima) en basit anlatımıyla sözsüz tiyatro oyunudur. Gösteri sanatının dallarından biridir. Kısaca "mim" olarak ifade edilir.Pandomimde sanatçı, yüz mimiklerini, el-kol ve beden hareketlerini kullanarak temayı anlatmaya çalışır. Bir anlamda pandomim, evrensel bir tiyatro dili olarak kabul edilir. Milattan önceki dönemlerde Mim sanatının uygulandığı görülmüştür.Mim sözcüğü, "taklit etmek" veya "temsil etmek" anlamına gelir. Charlie Chaplin, Laurel ve Hardy, sessiz sinema döneminde bu türün ilk temsilcilerinden olmuşlardır.Örnek bazı pandomim ifadeleri;
  • Bir elin yürek üzerine konması "aşk" duygusunu ifade eder. 
  • Gözler üzerine yerleştirilen ellerin aşağıya dogru çekilmesi "gözyaşı" izlenimi verir. 
  • Sıkılmış yumrukların baş üzerinde sallanması "öfke"yi anlatır; kolların çapraz olarak aşağıda tutulması "arzu"yu dile getirir. 
  •  Ağzını ve gözünü kocaman açmak şaşkınlığı belirtir. 
Tiyatro