Periyodik Cetvel

Nisan 2012 | Ahmetilhan, Bilişim Teknolojileri Öğrencisi
Periyodik tablo kimyasal elementlerin sınıflandırılması için geliştirilmiş tablodur. Dilimizde periyodik tablo, periyodik cetvel, periyodik çizelge, elementler tablosu gibi birçok şekilde isimlendirilmiştir. Bu tablo bilinen bütün elementlerin artan atom numaralarına (buna proton sayısı da denir) göre bir sıralanışıdır. Periyodik cetvelden önce de bu yönde çalışmalar yapılmış olmakla birlikte, icadı genellikle Rus kimyager Dimitri Mendeleyev"e maledilir. 1869'da Mendeleyev, tabloyu, atomların artan atom ağırlıklarına göre sıralandıklarında belli özelliklerin tekrarlanıyor olmasından oluşturmuştur. 9. sınıfa başlamış olan öğrencilerin kimya eğitimlerine yardımcı olabilecek bir proje geliştireceğim. Kimyanın alfabesi olarak nitelendirebileceğimiz periyodik cetveli C# programlama dilinde yazarak öğrencilerin periyodik cetveli daha kolay öğrenebilmeleri için öğretilmek istenen nesneleri ve kavramları somut şekilde öğrenmelerini sağlayacak soyut düşünceleri somutlaştıracak, öğrenenleri motive edecek, dikkat çekici öğretme etkinliklerine çeşitlilik sağlayacak, önceki bilgileri hatırlatmaya yardımcı olacak görsel materyallerin öğrenme etkinliklerine sağladığı olanaklar da göz önünde bulundurularak görsellik ilkesini benimseyerek projemi tamamlamayı planlıyorum.