Personeli Güçlendirmenin Önemi

Ocak 2015 | Turgay Aksoy, Yönetici
Gelişen piyasa koşulları, artan rekabet, müşteri beklentilerindeki değişim ve hızlı karar alma gerekliliği gibi sebepler, personeli güçlendirme( empowerment) kavramını ortaya çıkarmıştır.

1847

Sadece üst yönetimin geliştirilmesi genel performansın artması için yeterli olmamaktadır. Uygulayıcılar olan alt personelin de geliştirilmesi, alınan kararların doğru ve hızlı bir şekilde uygulanabilmesini, firmanın dinamik kalmasını ve sürekli gelişime açık olmasını sağlamaktadır. Çok basit bir örnek vermek gerekirse, aldığınız her hangi bir ürünle ilgili bir sorun çıktığında, ürünü aldığınız yere götürüp probleminizin çözülmesini istersiniz. Orada, güçlendirilmiş ve yetki devredilmiş bir personel varsa probleminiz hızla çözülecektir. Bu da sizin o markaya bağlılığınızı arttıracaktır. Güçlendirilmiş personelin üst yöneticileri ile çatışması yaşamaması ve güçlendirilecek personelin de doğru seçilmesi gerekir. Personeli güçlendirmenin faydaları şunlardır:

1) Yönetimin verimlilik artışı:Personeli güçlendirme sayesinde üst yönetim, stratejik planlama ve iş geliştirmeye daha çok zaman ayırabilecektir.

2) Maliyet azalması

3) Hızlı karar verme:Onay süreçleriyle vakit kaybetmeden problem çözümü için hızlıca müdahale edilir.

4) Yetki devrini kolaylaştırması: Güçlendirilmiş personele yetki devri daha kolay olacaktır.

5) Çalışanın işe bağlılığını arttırması:Karar alma sürecinde etkili olan personel işini daha çok sahiplenecektir.

6) Gelişen koşullara kolay uyum sağlayan dinamik organizasyon:Güçlendirilmiş personel, sürekli gelişen organizasyonların, yeni süreçlere geçişini kolaylaştırmaktadır.
7) Rekabet avantajı:İhtiyaçlara hızlı cevap veren dinamik organizasyonlar rekabet avantajı sağlamaktadırlar.
turgayaksoy.blogspot.com