Proje raporu

Mayıs 2012 | Ferhat Kılıç, Üniversite Öğrencisi

Project title: coğrafi veriler,türkiye sınırları içerisinde bulunan illerin coğrafi bilgilerini veren program.

 

AİM: temel coğrafya dersi alan öğrencilere yardımcı olan genel verileri barındıran bir programdır.

 

Design: çok basit bir düzeyde dizayn edilen program ortaokul öğrenci seviyesinin anlayabileceği şekilde tasarlanmıştır.

 

Controls: program dizayn edilirken kullanılan araç çubukları button,listbox text box ve label.

 

Development:projenin amacı temel ve bait seviye olduğu için geliştirilebilir fakat program sadece orta okul düzeyi öğrenciler için yapılmıştır.