Protokol nedir (protocol)

Mayıs 2013 | Srht Erd, Networker
Detaylı olarak anlatmadan önce protokolün akılda kolay kalabilmesi için
bir örnek yazacak olursak protokolümüz insanlar arası iletişim olsun sonuçta birbiri arasında konuşan kişilerin aynı dili konuşabiliyor olması gerekir sadece ingilizce bilen biri ile sadece türkçe bilen biri karşı karşıya geldiğinde anlaşmada problemler çıkar ve iletişim hatası olur ama bi konuda anlaşmaları gerekse ve bu anlatacaklarını kağıda çizerek yapacaklarsa buna çizim protokolü diyebiliriz. Tabi bu iletişim için gerekli donanımların aynı olması gerekir o da bu çizim protokolünü görmesi ve gördükten sonra kavraması gereken organımız olan gözdür.

Şimdi bilgisayarlar arasındaki protokollere gelelim...

Aynı veya farklı üreticilerin ürettikleri bilgisayarların haberleşebilmeri ve karşılıklı çalışabilmelerinin sağlanması için alıcının göndericiden gelen veriyi anlayabilmesi gerekir. Alıcının ve vericinin; kullanılacak işaretler, veri formatları ve iletim yöntemleri konularında anlaşmaları gerekmektedir. Veri formatlarını ve iletimin zamanlanmasını düzenleyen bu kuralların bütününe protokol denir.İki veya daha fazla bilgisayarın birlikte çalışabilmesi için aynı protokolü kullanmaları zorunludur.Protokoller verinin nasıl iletileceği konusunda ağdaki birimler arasındaki anlaşmayı temsil eder. Onları görmeniz beklenmesede ve az kişi tarafında anlaşılabilir olsada, sistemin performansı üzerindeki etkileri şaşırtıcı olabilir.Zayıf bir protokol veri transerini yavaşlatabilir, fakat standart protokolleri izleyen yazılımlar farklı sistemler arasında iletişim kurabilirler.

Örnek olarak
TCP/IP protokolü değişik mimarilere ve iletişim sistemlerine sahip bilgisayarlar arasında veri transferine izin verir.
Protokolün anahtar elemanları sözdizimi, semantik ve zamanlamadır.

Sözdilim : kullanılacak sinyalin seviyesini ve gönderilecek verinin biçimini belirtir.
Semantik : makineler arasında koordinasyonu sağlamak için gereken bilgi yapısını içerir.
Zamanlama : hız ayarlaması yapar (portu saniyede 9600 bit olan bir bilgisayar ile portu 1200 bit olan bir bilgisayar birbirleriyle konuşabilir)
protokoller ürünlerin içerisine uygulanırlar.