Router (Yönlendirici)

Mayıs 2013 | Srht Erd, Networker
Routing verilerin network'ler arasında taşınması işlemidir. Bu işlem brigde'ler tarafından da yapılır. Aralarındaki fark ise bridging işlemi OSI 2. katmanında (data-link) gerçekleşirken, routing işlemi OSI 3. katmanında (network) gerçekleşir.

Router'ler network'leri birbirine bağlayan aygıtlardır. Router ile bağlanacak network'ler aynı üst düzey protokolü kullanıyor olmalıdırlar. TCP/IP, IPX gibi.
Router'lar köprüler gibi MAC adreslerini kullanmazlar. Network'leri bir network numarası ile numaralandırırlar. Network numarası mantıksal bir network'e verilen bir numaradır.

Router aygıtları OSI network ve transport katmanında çalışırlar. Router'lar görevi network'ler arasındaki iletişimi yönlendirmektir. Router'lar internetworking'de şu görevleri üstlenirler:

 • Adresleme
 • Bağlantı protokolleri
 • Paket yönetimi
 • Hata kontrolü
 • Yönlendirme

Router'lar verinin iletiminde en uygun yolu bulurlar. Network trafiğini düzenlerler ve herhangi bit segment'in fazla yüklenmesini engellerler. Bu işleme "load balancing" denir.

Bir router'in görevleri şunlardır:
 • Bir veri paketini okumak.
 • Paketin protokollerini çıkarmak.
 • Gideceğin network adresini yerleştirmek.
 • Routing bilgisini eklemek.
 • Paketi alıcısına en uygun yolla göndermek
Router'lar en iyi yolu seçmek için "routing protocols" olarak adlandırılan özel bir yazılım kullanırlar.
Router'lar RIP (Router Information Protocol) paketleri aracılığıyla bütün network
bilgilerini yayınlarlar.

Network adreslerini bilmedikleri için bütün protokoller route edilemezler. TCP/IP, IPX gibi protokoller route edilebilirler.

Yaygın olarak kullanılan routing protokollerinden bazıları şunlardır:
 • BGP : Border Gateway Protocol TCP/IP
 • EGP:Exterior Gateway Protocol TCP/IP
 • RIP: Routing Information Protocol TCP/IP
 • OSPF: Open Shortest Path First TCP/IP
Router'ın yönetiminde aşağıdaki konulara yer verilir:

 • Router'ın adresi, adı vb. bilgileri ile ilk kurulum.
 • SNMP ile network'ün kontrolü
 • Güvenlik.
 • Hata giderme
Alıntıdır
Bir sonraki routing table ile ilgili konulara ilerde değinecem. Sağlıcakla..