Saat Çeşitleri

Nisan 2013 | Pınarnur Öz, Araştırma Geliştirme
Saat

KUM SAATİ:
Avrupa da ilk kez 8. yy da bir papanın buluşuyla kullanılmaya başlanmıştır. 16. yy dan günümüze bu saatler sürekli zamanı ölçmek için değil, belirli bir sürenin başlangıç ve bitişini gösterebilmek için kullanılmıştır. Kiliselerde dua süresi, gemilerde ki tayfaların nöbet süresi, ..vb. Ve günümüzde oyun ve benzeri yerlerde de kullanılmaktadır.

Saat

ATOM SAATİ: Atomların rezonans frekanslarını sayarak zamanı ölçen bir alettir. 3 milyon yılda hata yapmalarının ihtimali sadece %22, 522 dir. İlk atom saati 1949' da ABD Ulusal Standartlar Bürosu' nda yapıldı. Ağustos 2004' te NIST Bilim adamları bilgisayar çipi ölçeğinde ilk atom saatini tanıttılar. Yüksek kesinlik gerektiren bilimsel çalışmalarda atom saati kullanılmaz.

Saat

ATEŞ SAATİ: Petrol lambasının alevi ile çalışan bir mekanizmaya sahiptir. İlk olarak nerede kullanıldığı bilinmemektedir. Ancak bu tür saatler 520 yıllarında Çinli bir şaire ait şiirde bahsedilmektedir. Mum saati olarak da bilinir.

Saat

KÖSTEKLİ SAAT: Köstek denmesinin sebebi köstek adı verilen bir kılıfın içine konulmasındandır. Genel olarak kurularak çalışan bir saattir.

Saat

SU SAATİ: Suyun düzenli bir şekilde su miktarının ölçüldüğü bir kabın içine yada kaptan dışarıya dökülmesine dayanan bir saattir. En eski zaman ölçüm saatlerinden biridir. Ne zaman icat edildiği bilinmiyor. Babil ve Antik Mısır da MÖ 16. yy larda kullanıldığı biliniyor. Bazı yazarlar ise Çin de MÖ 4000 civarlarında ortaya çıktığını öne sürüyorlar.

Saat

GÜNEŞ SAATİ: Zamanı Güneş konumuna göre ölçmeye yarayan bir alettir. Bilinen en eski Güneş saatleri M.Ö 1500 yılında Mısırlılar tarafından kullanılmıştır. Yatay, dikey ve silindirik olmak üzere üç çeşittir. Ülkemizde bir çok camide bulunmaktadır.

Saat

ZEMBEREKLİ SAAT: Mekanik saat olarak da bilinmektedir. Zamanın mekanik olarak ölçülmesindeki ilk adımlar din adamları tarafından gelmiştir. Kesişler dua etmek için kesin saati bilmek zorundaydılar. İlk mekanik saatler zamanı göstermek için değil duyurmak için kullanılmıştır.