Sağlıkta Genel Etik İlkeler

Mart 2014 | Gonca Köse, Öğrenci
Bugün 14 Mart Tıp bayramı. Bütün sağlık çalışanlarının bayramını kutluyorum. Bugünün anlamına yakışacak etik ilkeleri hatırlatmak istiyorum.

  1. Zarar vermeme: Zarardan kaçınma, zararlı etken ve koşulları ortadan kaldırma ve önlemeyi içerir.
  2. Otonomi: Kendi kendine karar verme yeteneğidir.
  3. Yarar sağlama: İyi olanın yükseltilmesidir.
  4. Adalet: Tedavi ve bakımda kullanılan araç gereç-donanım kaynakları, kişilerin yetki, yetenek ve yeterlilikleri hatanın bireysel gereksinimleri belirlenerek, eşitlik ilkesine uygun dağılımın sağlanmasıdır.
  5. Dürüstlük: Etik ve manevi olarak prensip sahibi olmaktır.
  6. Doğruluk: Hasta ile ilgili yapılan uygulamalarda doğru kayıt tutulmalı.
  7. Güvenilirlik: Bireye ait bilgilerin saklanması, gerçeği söylemedir.
  8. Sadakat: Bireyin kendisi dışında birine inanma, sadık kalma ve ahlaki ilkeler doğrultusunda ebe hasta ilişkisinin yarattığı güven duygusudur.
  9. Aydınlatma
  10. İnsan onuruna saygı: İnsanın yaşamına, haklarına, duygu ve düşüncelerine, başkalarına zarar vermediği sürece davranışlarına ve onuruna saygılı olmayı ifade eder.

1911