Sahte Veya Muhteviyatı İtibariyle Yanıltıcı Belge Nedir?

Aralık 2012 | Ali Rahim Şimşek, Serbest Muhasebeci Mali Müşavir

213 SAYILI VERGİ USUL KANUNU’ nun 359/b-1 maddesinde yer alan tarif şöyledir:

Sahte belge, gerçek bir muamele veya durum olmadığı halde, bunlar varmış gibi düzenlenen belgedir.

Vergi Usul Kanunu’ nun 359/a-2 maddesinde aşağıdaki gibi tarif edilmiştir:

Muhteviyatı itibariyle yanıltıcı belge, bir muamele veya duruma dayanmakla birlikte, bu muamele veya durumu mahiyet veya miktar itibariyle gerçeğe aykırı şekilde yansıtan belgedir.

Bu tanımlamalara bakarak, bir işverenin yanında çalıştırdığı personelini asgarin ücretin üzerinde çalıştırıp, SGK’ ya asgari ücretle göstermesi VERGİ USUL KANUNU’ na muhalefet oluşturur.

BakınVERGİ USUL KANUNU Madde 359’ un Başlığı Nedir ?

“KAÇAKÇILIK SUÇLARI VE CEZALARI”

Peki Muhteviyatı İtibariyle Yanıltıcı Belge Nedir ? Bununda Cevabını Bize Kanun Versin.

Gerçek Bir Muamele Veya Duruma Dayanmakla Birlikte Bu Muamele Veya Durumu Mahiyet Veya Miktar İtibariyle Gerçeğe Aykırı Şekilde Yansıtan Belge İse,Muhteviyatı İtibariyle Yanıltıcı Belgedir. Peki cezası nedir?

On Sekiz Aydan Üç Yıla Kadar Hapis Cezasına Hükmolunur. KAYNAK: 213 SAYILI VERGİ USUL KANUNU MADDE 359.